Ako vybaviť

Rúška pre občanov

23. marec 2020

Otváracie hodiny

Obecný úrad z dôvodu mimoriadnej situácie bude otvorený v pracovných dňoch od 8:00 do 11:00 hod. Vstup s ochranným rúškom alebo vhodnou alternatívou....

16. marec 2020

ZŠ Vígľaš

Dobrý deň, dávame Vám na vedomie nasledovný oznam. Ďakujeme za porozumenie. Vážení rodičia, milí žiaci, na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR bude od 16.3. - do 27.3.2020 ZŠ Jána Drdoša...

13. marec 2020

Dôležité telefónne čísla

Pri poruche a dodávke vody kontaktovať p. Sabola ml. - 0905 284 055. Pri poruche osvetlenia v obci a elektrickej energie kontaktovať p. Vajsa -0908 303 037. Hasičská a záchranná služba, polícia: 112...

29. máj 2017

Evidencia stavieb (súpisné čísla)

Evidenciu stavieb upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších...

29. september 2015

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti: Obec Stožok určuje pre  pozemky na území obce Stožok ročnú sadzbu dane z pozemkov: a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,35 %, čo je  b)...

28. september 2015

Agenda obecných bytov

Obec Stožok prenajíma 95 bytov, ktoré sú postavené s podporou štátu.

27. september 2015

Vyhľadávanie

Najbližšie udalosti

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2019 zapísaných 166 žiakov, z toho 98...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2019 zapísaných 35 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015