Archív - jún 2018

Rozprávkový les

Pozývame malých aj veľkých na cestu Rozprávkový lesom dňa 30.6. 2018. Štart o 10:30 hod u Plžikov,  vstupné 5 Eur za dieťa. 

4. jún 2018

Vyhlásenie času zvýšeneho nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeneho nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov ZVOLEN, DETVA a KRUPINA...

15. jún 2018

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu: ,,10700-Stožok-Pod Chvojnom-zah.TS, rozš. NNK a rek. NNS,...

19. jún 2018

Publicita projektov

Názov projektu : Rekonštrukcia chodníkov Stožok Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej...

20. jún 2018

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015