Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Vyrubovanie daní a poplatkov v r. 2018
  6. marec 2018 10:36

Vyrubovanie daní a poplatkov v r. 2018

V r. 2018 naša obec 1. krát vyrubuje miestne dane z nehnuteľnosti a poplatky podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších prepisov v IS DCOM, na ktorý sme prešli z dôvodu zákona o elektronickej komunikácii. V súčasnej dobe, to nefunguje tak, ako by malo. Prosíme občanov o trpezlivosť, aby nechodili platiť dane, tak ako sú zvyknutí. O možnosti platiť dane budeme informovať.      

                                                                                                                                                                                                                Ďakujeme

                                                                                                                                                                                                                zamestnanci OcÚ


Vyhľadávanie

Najbližšie udalosti

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015