Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Dane z nehnuteľnosti a poplatok za KO
  29. marec 2018 12:37

Dane z nehnuteľnosti a poplatok za KO

OZNAM !

Oznamujeme Vám, že od budúceho týždňa, od 03.04.2018 bude možné platiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad.

Prosíme Vás, kto môžete, zastavte sa osobne na Obecnom úrade prevziať si rozhodnutia o výške týchto poplatkov, z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovnom.

Po prevzatí rozhodnutia, ktoré nadobudne právoplatnosť o  30 dní, nastáva rozhodnutie splatné do 15 dní.

Daň a poplatok je možné uhradiť  v hotovosti do pokladne OcÚ alebo prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený na rozhodnutí, dôležité pre párovanie platieb je uviesť aj variabilný symbol, ktorý je tiež uvedený v rozhodnutí.

Poplatok za komunálny odpad je vyrubený na základe trvalého pobytu, žiadame občanov, ktorí trvale nežijú v obci, aby doručili potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste, kde sa v súčasnosti zdržiavajú, resp. nech si  trvalé pobyty zosúladia  so skutočnosťou.

V prípade prechodného pobytu, je potrebné nahlásiť na OcÚ, že chcete, aby poplatok za komunálny odpad Vám bol vyrubený v našej obci.

Ďakujeme za porozumenie!


                                                                                                                                                                                zamestnanci OcÚ

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015