Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Pozvánka na 29. zasadnutie OZ
  5. november 2018 16:23

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ

POZVÁNKA

Na XXIX.  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

7.11. 2018

V priestoroch zasadačky Obecného úradu Stožok

so začiatkom o 17:30 hod.

Program 

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa
  2. Schválenie programu OZ
  3. Určenie overovateľov zápisnice, voľba  návrhovej komisie
  4. Schválenie VZN – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
  5. Schválenie štatútu MŠ
  6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
  7. Žiadosť p. Ťavodu o odkúpenie pozemkov
  8. Žiadosť p. Kováča o schválenie nájomnej zmluvy
  9. Rôzne
  10. Záver

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2018

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2018 zapísaných 25 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

15. september 2018

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015