Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Pozvánka na 29. zasadnutie OZ
  5. november 2018 16:23

Pozvánka na 29. zasadnutie OZ

POZVÁNKA

Na XXIX.  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

7.11. 2018

V priestoroch zasadačky Obecného úradu Stožok

so začiatkom o 17:30 hod.

Program 

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa
  2. Schválenie programu OZ
  3. Určenie overovateľov zápisnice, voľba  návrhovej komisie
  4. Schválenie VZN – Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
  5. Schválenie štatútu MŠ
  6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
  7. Žiadosť p. Ťavodu o odkúpenie pozemkov
  8. Žiadosť p. Kováča o schválenie nájomnej zmluvy
  9. Rôzne
  10. Záver

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015