Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OZ
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OZ
  15. jún 2020 12:13

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie OZ

POZVÁNKA

Na IX/2020  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

18.6.2020

V priestoroch zasadačky Obecného úradu Stožok

so začiatkom o 17:00 hod.

Program 


 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                                         
 2. Schválenie programu OZ
 3. Voľba  návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2019
 6. Skutočné čerpanie rozpočtu jún 2020, rozpočtové opatrenie
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
 8. Schválenie žiadosti o odkúpenie p. Bohumeľa
 9. Schválenie zámeru odpredaja pozemku na základe Žiadosti  o odkúpenie pozemkov obce p. Černeckého
 10. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy p. Melicherčíka
 11. Schválenie podania žiadosti o NFP – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
 12. Rôzne – informovanie o ukončení projektu a možnosti použitia udržiavacieho fondu na ŠOA - vydláždenie plochy pri bowlingu
 13.   Diskusia
 14.   Záver


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2019 zapísaných 166 žiakov, z toho 98...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2019 zapísaných 35 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015