Základná umelecká škola

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Školstvo
Ste tu: Domovská stránka Obec Stožok Školstvo Základná umelecká škola
  30. september 2015 06:32

Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok,  a od 01.01.2015 ZUŠ získlala právnu subjektivitu, ako rozpočtová organizácia zriadená obcou.

Adresa: Základná umelecká škola, Stožok 47
Riaditeľ: Mgr. Michal Budinský Dis.art.

WWW stránka ZUŠ Stožok:zuscvcstozok.edupage.org

Tel. kontakt: 0948 774 746

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2015

Dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v...

5. máj 2015