Faktúry

Por. čislo
Obdobie
Došlé faktúry
2. 01.01.2011 - 31.01.2011
fakturyjanuar.pdf
3. 01.02.2011 - 28.02.2011
fakturyfebruar.pdf
10. 01.10.2011 - 31.10.2011 fakturyoktober2011.pdf
9. 01.09.2011 - 30.09.2011 fakturysept.2011.pdf
8. 01.08.2011 - 31.08.2011 fakturyaugust11.pdf
7. 01.06.2011 - 30.06.2011 fakturyjun.pdf
6. 01.05.2011 - 31.05.2011 fakturymaj.pdf
5. 01.04.2011 - 30.04.2011 fakturyapril.pdf
4. 01.03.2011 - 31.03.2011 fakturymarec.pdf
13. rok : 2012
12. 01.12.2011 - 31.12.2011 faktdec2011.pdf
11. 01.11.2011 - 30.11.2011 fakturynovember2011.pdf
14. 01.01.2012 - 31.01.2012 fakturyjan2012.pdf
15. 01.02.2012 - 29.02.2012 fakturyfebruar2012.pdf
16. 01.03.2012 - 31.03.2012 fakt032012.pdf
17. 01.04.2012 - 30.04.2012 fakt042012.pdf
18. 01.05.2012 - 31.05.2012 fakturymaj2012.pdf
19. 01.06.2012 - 30.06.2012 fakturyjun2012.pdf
20. 01.07.2012 - 31.07.2012 faktury072012.pdf
21. 01.08.2012 - 31.08.2012 fakturyaugust12.pdf
22. 01.09.2012 - 30.09.2012 falt092012.pdf
23. 01.10.2012 - 31.10.2012 faktury102012.pdf
26. rok : 2013
25. 01.12.2012 - 31.12.2012 fakt122012.pdf
24. 01.11.2012 - 30.11.2012 fakt112012.pdf
27. 01.01.2013 - 31.01.2013 falt012013.pdf
28. 01.02.2013 - 28.02.2013 fakt022013.pdf
29. 01.03.2013 - 31.03.2013 fakt032013.pdf
30. 01.04.2013 - 30.04.2014 fakt042013.pdf
31. 01.05.2013 - 31.05.2013 fakt052013.pdf
32. 01.06.2013 - 30.06.2013 fakt062013.pdf
33. 01.07.2013 - 31.07.2013 fakt072013.pdf
34. 01.08.2013 - 31.08.2013 fakt082013.pdf
35. 01.09.2013 - 30.09.2013 fakt092013.pdf
36. 01.10.2013 - 31.10.2013 fakt102013.pdf
39.  rok : 2014
38. 01.12.2013 - 31.12.2013 fakt122013.pdf
37. 01.11.2013 - 30.11.2013 fakt112013.pdf
40. 01.01.2014 - 31.01.2014 fakt012014.pdf
41. 01.02.2014 - 28.02.2014 fakt022014.pdf
42. 01.03.2014 - 31.03.2014 fakt032014.pdf
43. 01.04.2014 - 30.04.2014 fakt042014.pdf
44. 01.05.2014 - 31.05.2014 fakt052014.pdf
45. 01.06.2014 - 30.06.2014 fakt062014.pdf
46. 01.07.2014 - 31.07.2014 fakt072014.pdf
47. 01.08.2014 - 31.08.2014 fakt082014.pdf
48. 01.09.2014 - 30.09.2014 fakt092014.pdf
49. 01.10.2014 - 31.10.2014 fakt102014.pdf
52. rok : 2015
51. 01.12.2014 - 31.12.2014 fakt122014.pdf
50. 01.11.2014 - 30.11.2014 fakt112014.pdf
53. 01.01.2015 - 31.01.2015 fakt012015.pdf
54. 01.02.2015 - 28.02.2015 fakt022015.pdf
55. 01.03.2015 - 31.03.2015 fakt032015.pdf
56. 01.04.2015 - 30.04.2015 fakt042015.pdf
57. 01.05.2015 - 31.05.2015 fakt052015.pdf
58. 01.06.2015 - 30.06.2015 fakt062015.pdf
59. 01.07.2015 - 31.07.2015 fakt072015.pdf
60. 01.08.2015 - 31.08.2015 Stiahnuť
61. 01.09.2015 - 30.09.2015 Stiahnuť
62. 01.10.2015 - 31.10.2015 Stiahnuť
63. 01.11.2015 - 30.11.2015 Stiahnuť
64.
01.12.2015 - 31.12.2015
Stiahnuť
65.
01.01.2016 - 31.01.2016
Stiahnuť
64.
rok: 2016
66.
01.02.2016 - 29.02.2016
Stiahnuť
67.
01.03.2016 - 31.03.2016
Stiahnuť
68.
01.04.2016 - 30.04.2016
Stiahnuť
70.
01.06.2016 - 30.06.2016
Stiahnuť
69.
01.05.2016 - 31.05.2016
Stiahnuť
71.
01.07.2016 - 31.07.2016
Stiahnuť
72.
01.08.2016 - 31.08.2016
Stiahnuť
73.
01.09.2016 - 30.09.2016
Stiahnuť
74.
01.10.2016 - 31.10.2016
Stiahnuť
75.
01.11.2016 - 30.11.2016
Stiahnuť
76.
01.12.2016 - 31.12.2016
Stiahnuť
77.
rok:  2017
78.
01.01.2017 - 31.01. 2017
Stiahnuť
79.
01.02.2017 - 28.02.2017
Stiahnuť
80.
01.03.2017 - 31.03.2017
Stiahnuť
81.
01.04.2017 - 30. 04.2017
Stiahnuť
82.
01.05.2017 - 31.05.2017
Stiahnuť
83.
01.06.2017 - 30.06.2017
Stiahnuť
84.
01.07.2017 - 31.07.2017
Stiahnuť
85. 01.08.2017 - 31.08.2017 Stiahnuť
86.
01.09.2017 - 30.09.2017
Stiahnuť
87.
01.10.2017 - 31.10.2017
Stiahnuť
88.
01.11.2017 - 30.11.2017
Stiahnuť
89.
01.12.2017 - 31.12.2017
Stiahnuť
91.
01.01.2018 - 31.01.2018
Stiahnuť
90.
rok: 2018
92.
01.02.2018 - 28.02.2018
Stiahnuť
93.
01.03.2018 - 31.03.2018
Stiahnuť
94.
01.04.2018 - 30.04.2018
Stiahnuť
95. 01.05.2018 - 31.05.2018
Stiahnuť
96. 01.06.2018 - 30.06.2018 Stiahnuť
97. 01.07.2018 - 31.07.2018 Stiahnuť
98. 01.08.2018 - 31.08.2018 Stiahnuť
99. 01.09.2018 - 30.09.2018 Stiahnuť
100. 01.10.2018 - 31.10.2018 Stiahnuť
101. 01.11.2018 - 30.11.2018 Stiahnuť
102.
01.12.2018 - 31.12.2018
Stiahnuť
103.
01.01.2019 - 31.01.2019 Stiahnuť
104. 01.02.2019 - 28.02.2019 Stiahnuť
105. 01.03.2019 - 31.03.2019 Stiahnuť
106. 01.04.2019 - 30.04.2019 Stiahnuť
107.
01.05.2019 - 31.05.2019
Stiahnuť
108.
01.06.2019 - 30.06.2019
Stiahnuť
109. 01.07.2019 - 31.07.2019
Stiahnuť
110. 01.08.2019 - 31.08.2019 Stiahnuť
111.
01.09.2019 - 30.09.2019
Stiahnuť
112. 01.10.2019 - 31.10.2019 Stiahnuť
113. 01.11.2019 - 30.11.2019 Stiahnuť
114. 01.12.2019 - 31.12.2019 Stiahnuť
115. 01.01.2020 - 31.01.2020 Stiahnuť
116. 01.02.2020 - 29.02.2020 Stiahnuť