Obecné zastupiteľstvo

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

Účasť poslancov jednotlivých zasadnutí OZ si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke

15. september 2015

Rozdelenie pracovných obvodov poslancov vo volebnom období  r. 2014-2018

ROZDELENIE PRACOVNÝCH OBVODOV      1. OBVOD: Poslanec: Mikuláš Figura, Stožok 258, 0915 802 881 Gondová 8,  Konôpka 10,  Kminiak 15,  Kminiaková 16,  Malatinec 22,  Slivka 31,  Melicherčík...

9. apríl 2015

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2015

Dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v...

5. máj 2015