Objednávky

Por. číslo
Obdobie 
Vystavené objednávky
2. 01.01.2012 - 31.01. 2012
objedjanuar2012.pdf
3.
01.02.2012 - 28.02.2012
objedfebr2012.pdf
4. 01.03.2012 - 31.03.2012 objedmarec2012.pdf
10. 01.09.2012 - 30.09.2012 objed092012.pdf
9. 01.08.2012 - 31.08.2012 objedaugust2012.pdf
8. 01.07.2012 - 31.07.2012 objednavky072012.pdf
7. 01.06.2012 - 30.06.2012 objedjun2012.pdf
6. 01.05.2012 - 31.05.2012 objedmaj2012.pdf
5. 01.04.2012 - 30.04.2012 objed042012.pdf
13. 01.12.2012 - 31.12.2012 objed122012.pdf
12. 01.11.2012 - 30.11.2012 objed112012.pdf
11. 01.10.2012 - 31.10.2012 objednavky1012.pdf
1. rok : 2012
14. rok : 2013
15. 01.01.2013 - 31.01.2013 objed012013.pdf
20. 01.06.2013 - 30.06.203 objed062013.pdf
19. 01.05.2013 - 31.05.2013 objed52013.pdf
18. 01.04.2013 - 30.04.2013 objed042013.pdf
17. 01.03.2013 - 31.03.2013 objed032013.pdf
16. 01.02.2013 - 28.02.2013 Objednávky neboli vystavené
25. 01.1.2013 - 30.11.2013 objed112013.pdf
24. 01.10.2013 - 31.10.2013 fakt102013.pdf
23. 01.09.2013 - 30.09.2013 objed092013.pdf
22. 01.08.2013 - 31.08.2013 objed082013.pdf
21. 01.07.2013 - 31.07.2013 objed072013.pdf
26. 01.12.2013 - 31.12.2013 objed122013.pdf
30. 01.03.2014 - 31.03.2014 objed032014.pdf
29. 01.02.2014 - 28.02.2014 objed022014.pdf
28. 01.01.2014 - 31.01.2014 objed.012014.pdf
27.  rok : 2014
35. 01.08.2014 - 31.08.2014 objed082014.pdf
34. 01.07.2014 - 31.07.2014 objed072014.pdf
33. 01.06.2014 - 30.06.2014 objed062014.pdf
32. 01.05.2014 - 31.05.2014 objed052014.pdf
31. 01.04.2014 - 30.04.2014 objed.042014.pdf
40. rok: 2015
39. 01.12.2014 - 31.12.2014 Objednávky  neboli vystavené
38. 01.11.2014 - 30.11.2014 objed.112014.pdf
37. 01.10.2014 - 31.10.2014 objed102014.pdf
36. 01.09.2014 - 30.09.2014 objed092014.pdf
41. 01.01.2015 - 31.01.2015 objed012015.pdf
47. 01.07.2015 - 31.07.2015 Objednávky neboli vystavené
46. 01.06.2015 - 30.06.2015 objed062015 (1).pdf
45. 01.05.2015 - 31.05.2015 objed.052015.pdf
44. 01.04.2015 - 30.04.2015 obj042015.pdf
43. 01.03.2015 - 31.03.2015 objed032015.pdf
42. 01.02.2015 - 28.02.2015 objed022015.pdf
48. 01.08.2015 - 31.08.2015 Stiahnuť
49. 01.09.2015 - 30.09.2015 Stiahnuť
50. 01.10.2015 - 31.10.2015 Stiahnuť
51. 01.11.2015 - 30.11.2015 Stiahnuť
52.
01.12.2015 - 31.12.2015
Stiahnuť
53.
rok: 2016
54.
01.01.2016 - 31.01.2016
Stiahnuť
55.
01.02.2016 - 29.02.2016
Stiahnuť
56.
01.03.2016 - 31.03.2016
Stiahnuť
57.
01.04.2016 - 30.04.2016
Stiahnuť
58.
01.05.2016 - 31.05.2016
Stiahnuť
59.
01.06.2016 - 30.06.2016
Stiahnuť
60.
01.07.2016 - 31.07. 2016
Stiahnuť
61.
01.08.2016 - 31.08.2016
Stiahnuť
62.
01.09.2016 - 30.09.2016
Stiahnuť
63.
01.10.2016 - 31.10.2016
Stiahnuť
64.
01.11.2016 - 30.11.2016
Stiahnuť
65.
01.12.2016 - 31.12.2016
Objednávky neboli vystavené
66.
rok: 2017
67.
01.01.2017 - 31.01.2017
Stiahnuť
68.
01.02.2017 - 28.02.2017
Stiahnuť
69.
01.03.2017 - 31.03.2017
Stiahnuť
70.
01.04.2017 - 30.04.2017
Stiahnuť
71.
01.05.2017 - 31.05.2017
Stiahnuť
72.
01.06.2017 - 30.06.2017
Stiahnuť
73.
01.07.2017 - 31.07.2017
Stiahnuť
74. 01.08.2017 - 31.08.2017 Stiahnuť
75.
01.09.2017 - 30.09.2017
Stiahnuť
76.
01.10.2017 - 31.10.2017
Stiahnuť
77.
01.11.2017 - 30.11.2017
Stiahnuť
78.
01.12.2017 - 31.12.2017
Stiahnuť
79.
rok 2018
80.
01.01.2018 - 31.01.2018
Stiahnuť
81.
01.02.2018 - 28.02.2018
Stiahnuť
82.
01.03.2018 - 31.03.2018
Stiahnuť
83.
01.04.2018..30.04.2018
Stiahnuť
84. 01.05.2018 - 31.05.2018 Stiahnuť
85. 01.06.2018 - 30.06.2018 Stiahnuť
86. 01.07.2018 - 31.07.2018 Stiahnuť
87. 01.08.2018 31.08.2018 Stiahnuť
88. 01.09.2018 - 30.09.2018 Stiahnuť
89. 01.10.2018 - 31.10.2018 Stiahnuť
90. 01.11.2018 - 30.11.2018 Stiahnuť
91.
01.12.2018 - 31.12.2018
Stiahnuť
92. 01.1.2019 - 31.01.2019 Stiahnuť
93. 01.02.2019 - 28.02.2019 Stiahnuť
94. 01.03.2019 - 31.03.2019 Stiahnuť
95. 01.04.2019 - 30.04.2019 Stiahnuť
96.
01.05.2019 - 31.05.2019
Stiahnuť
97.
1.06.2019 - 30.06.2019
Stiahnuť
98. 01.07.2019 - 31.07.2019 Stiahnuť
99.
01.08.2019 - 31.08.2019
Stiahnuť
100.
01.09.2019 - 30.09.2019
Stiahnuť
101. 01.10.2019 - 31.10.2019 Stiahnuť
102. 01.11.2019 - 30.11.2019 Stiahnuť
103. 01.12.2019 - 31.12.2019
Stiahnuť
104. 01.01.2020 - 31.01.2020 Stiahnuť
105. 01.02.2020 - 29.02.2020 Stiahnuť