Rozpočet obce

Rozpočet obce - všeobecné informácie

Základom  finančného hospodárenia  obce Stožok je  rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu  a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Stožok.

Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.


Rozpočet 2017

3. november 2016

Rozpočet 2016

12. november 2015

Rozpočet 2015

14. september 2015

Rozpočet 2014

14. september 2014

Rozpočet 2013

28. september 2013

Rozpočet 2012

28. september 2012

Rozpočet 2011

28. september 2011

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2015

Dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v...

5. máj 2015