Rozpočet obce

Rozpočet obce - všeobecné informácie

Základom  finančného hospodárenia  obce Stožok je  rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu  a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Stožok.

Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.


Rozpočet 2019

23. november 2018

Rozpočet 2018

9. november 2017

Rozpočet 2017

3. november 2016

Rozpočet 2016

12. november 2015

Rozpočet 2015

14. september 2015

Rozpočet 2014

14. september 2014

Rozpočet 2013

28. september 2013

Rozpočet 2012

28. september 2012
  • 1
  • 2

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZUŠ

Stiahnuť Výberové konanie - podmienky 

17. júl 2019

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2018

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2018 zapísaných 25 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

15. september 2018

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017