obec Stožok

DEŇ ZEME

Dňa 16.04.2014 sa v našej obci konala úžasná akcia s myšlienkou vyčistiť divoké skládky. Túto myšlienku sme dokonale zhmotnili, nakoľko sme vyčistili dve divoké skládky. Spoločnými silami bolo vyzbieraných vyše 600 vriec odpadu. Perfektnú akciu dokonale ukončila módna prehliadka našich najmenších Stožkárov, ktorí si pripravili svoje oblečenia s maminkami a pani učiteľkami z našej MŠ v Stožku z recyklovateľného materiálu.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame, že budúci rok sa stretneme a skonštatujeme, že žiadne divoké skládky u nás ani v okolí- nemáme :).

 

Tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou

Milí naši priaznivci, dňa 09.04.2014 sme sa opäť v priestoroch Obecného úradu v Stožku stretli s úmyslom vyrobiť niečo kreatívne a krásne. Veľkonočné kraslice zdobené technikou- falošný patchwork. Veď posúďte Vy, ako sa nám to podarilo.

Tešíme sa, že máte záujem o tieto tvorivé popoludnia a dúfame, že sa nás stretne ešte viac.

Ďakujeme Petre Frejer, ktorá nás s túto techniku naučila.

Prajeme krásne sviatky a ženičkám veľa vod, aby boli krásne a zdravé po celý rok J

S pozdravom I. Ungvarská- CVČ, Stožok

Spoločne sme oslávili Deň učiteľov

 

Dňa 28.03.2014 sme spoločne oslávili Deň učiteľov. Povzbudivým príhovorom, ktorý bol plný motivácie a vďaky všetkým, ktorí sa dali na túto náročnú, ale nádhernú cestu, naša pani starostka Jana Klimová otvorila večer určený práve Vám, pedagógom. Členovia CVČ v Stožku si pre Vás pripravili krátky, ale za to pekný program, po ktorom nasledovalo divadlo Ochotníckej divadelnej skupiny z Kriváňa. Herci nám nádherne predviedli hru Buky podpolianske od Štefana Králika.

Poslanie dobrého učiteľa, ale aj učiteľky výborne vystihuje výrok J.A. Komenského: „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Myslím, že väčšina pedagógov v dnešnej ťažkej a náročnej dobe tak aj koná, preto Vám patrí veľká vďaka..

Prajem Vám veľa sily, úspechov a motivácie pri plnení svojho poslania.

Dovoľte mi v neposlednom rade poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto kultúrneho programu a hlavne všetkým účinkujúcim.

ĎAKUJEME.

Napísala: Bc. Ungvarská

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA V OBCI STOŽOK

FSK Stožkári, šikovní mládežníci z našej obce pochovávali basu s veľkým smútkom a nárekom. Aj toto bola jedna časť krásneho programu našej mládeže. O ľudovú hudbu sa postarala ĽH Slavomíra Melicherčika a fašiangová zábava mohla začať. Priaznivci ľudovej zábavy si teda prišli na svoje a piatkom sme teda aj u nás oficiálne zahájili pôst. Ďakujeme obci Stožok za realizáciu tejto peknej akcie a všetkým účinkujúcim za krásny zážitok.

Tešíme sa na ďalší program našich šikovných tanečníkov.

Reflexné prvky v Stožku

Projekt verejného osvetlenia v obci Stožok


 

Obec Stožok realizuje projekt:

"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenie v obci Stožok"

Miesto realizácie projektu: Stožok

Názov a stručný popis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok                                                       

Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia, zjednodušenie úržby verejného osvetlenia, úspora elektrickej energie prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom a lepšími  svetelno- technickými parametrami.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok

                           Stožok č. 47, 962 12  Detva

Názov poskytovateľa a riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2013

Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2013

Výška poskytnutého príspevku: 162 044,16 €, čo predstavuje 95 % z celkových                                                                          oprávnených výdavkov

 

Viac informácií sa dočítate na web stránkach:

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

www.economy.gov.sk

 

                                                                                                                                  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz komunálneho odpadu v r. 2014

Troška zo Stožka č. 1/2014

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2014

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy Stožok