obec Stožok
Bleskové správy

On-line formuláre SPP

Prenájom multifunkčného ihriska na ŠOA Stožok

Oznam - prenájom multifunkčného ihriska!

Počas uzatvorenia ŠOA budú kľúče za prenájom multifunkčneho ihriska k dispozícii nasledovne:

V pracovných dňoch: počas stránkových hodín na OcÚ, odovzdanie kľúčov, na   druhý prac. deň.

Počas víkendov: u starostky obce, Stožok č. 235, odovzdanie kľúčov po skončení prenájmu.

 Cenník

Informácia pre verejnosť!

Čo treba vedieť pred zápisom do Materskej školy

Projekt verejného osvetlenia v obci Stožok


 

Obec Stožok realizuje projekt:

"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenie v obci Stožok"

Miesto realizácie projektu: Stožok

Názov a stručný popis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok                                                       

Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia, zjednodušenie úržby verejného osvetlenia, úspora elektrickej energie prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom a lepšími  svetelno- technickými parametrami.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok

                           Stožok č. 47, 962 12  Detva

Názov poskytovateľa a riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2013

Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2013

Výška poskytnutého príspevku: 162 044,16 €, čo predstavuje 95 % z celkových                                                                          oprávnených výdavkov

 

Viac informácií sa dočítate na web stránkach:

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

www.economy.gov.sk

 

                                                                                                                                  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky referenda 2015

Vývoz komunálneho odpadu v r. 2015

Presťahovanie Okresného úradu Detva

Plán kultúrnych akcií