obec Stožok
Bleskové správy

Prenájom multifunkčného ihriska na ŠOA Stožok

Oznam - prenájom multifunkčného ihriska!

Počas uzatvorenia ŠOA budú kľúče za prenájom multifunkčneho ihriska k dispozícii nasledovne:

V pracovných dňoch: počas stránkových hodín na OcÚ, odovzdanie kľúčov, na   druhý prac. deň.

Počas víkendov: u starostky obce, Stožok č. 235, odovzdanie kľúčov po skončení prenájmu.

 Cenník

Verejná vyhláška Stavebné povolenie

Divadelné predstavenie

Čo treba vedieť pred zápisom do Materskej školy

Verejná vyhláška 4x

Projekt verejného osvetlenia v obci Stožok


 

Obec Stožok realizuje projekt:

"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenie v obci Stožok"

Miesto realizácie projektu: Stožok

Názov a stručný popis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok                                                       

Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia, zjednodušenie úržby verejného osvetlenia, úspora elektrickej energie prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom a lepšími  svetelno- technickými parametrami.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok

                           Stožok č. 47, 962 12  Detva

Názov poskytovateľa a riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2013

Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2013

Výška poskytnutého príspevku: 162 044,16 €, čo predstavuje 95 % z celkových                                                                          oprávnených výdavkov

 

Viac informácií sa dočítate na web stránkach:

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

www.economy.gov.sk

 

                                                                                                                                  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky referenda 2015

Vývoz komunálneho odpadu v r. 2015

Presťahovanie Okresného úradu Detva

Usmernenie-Opatrenia počas vykurovacieho obdobia