obec Stožok
Bleskové správy

Verejná vyhláška 4x

Vývoz komunálneho odpadu v r. 2015

Presťahovanie Okresného úradu Detva

Výsledky komunálnych volieb 2014 v obci Stožok

Usmernenie-Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Komunálne voľby 2014

Pastelky v škôlke

DEŇ ZEME

Spoločne sme oslávili Deň učiteľov

 

Dňa 28.03.2014 sme spoločne oslávili Deň učiteľov. Povzbudivým príhovorom, ktorý bol plný motivácie a vďaky všetkým, ktorí sa dali na túto náročnú, ale nádhernú cestu, naša pani starostka Jana Klimová otvorila večer určený práve Vám, pedagógom. Členovia CVČ v Stožku si pre Vás pripravili krátky, ale za to pekný program, po ktorom nasledovalo divadlo Ochotníckej divadelnej skupiny z Kriváňa. Herci nám nádherne predviedli hru Buky podpolianske od Štefana Králika.

Poslanie dobrého učiteľa, ale aj učiteľky výborne vystihuje výrok J.A. Komenského: „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Myslím, že väčšina pedagógov v dnešnej ťažkej a náročnej dobe tak aj koná, preto Vám patrí veľká vďaka..

Prajem Vám veľa sily, úspechov a motivácie pri plnení svojho poslania.

Dovoľte mi v neposlednom rade poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto kultúrneho programu a hlavne všetkým účinkujúcim.

ĎAKUJEME.

Napísala: Bc. Ungvarská

Projekt verejného osvetlenia v obci Stožok


 

Obec Stožok realizuje projekt:

"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenie v obci Stožok"

Miesto realizácie projektu: Stožok

Názov a stručný popis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok                                                       

Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia, zjednodušenie úržby verejného osvetlenia, úspora elektrickej energie prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom a lepšími  svetelno- technickými parametrami.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok

                           Stožok č. 47, 962 12  Detva

Názov poskytovateľa a riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2013

Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2013

Výška poskytnutého príspevku: 162 044,16 €, čo predstavuje 95 % z celkových                                                                          oprávnených výdavkov

 

Viac informácií sa dočítate na web stránkach:

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

www.economy.gov.sk

 

                                                                                                                                  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania