obec Stožok
Bleskové správy

Bowling v Stožku otvorený!

 

Športovo-oddychový areál v Stožku opäť otvorený!

od 01.04.2015
 

 

rezervácie na bowling môžete nahlasovať na zmenené
 
tel. č. : 0918 / 579 072

 

Otváracie hodiny od 01.04.2015:

Pondelok:   zatvorené

Utorok:       zatvorené

Streda:       15:00 - 22:00 hod.

Štvrtok:      15:00 - 22:00 hod.

Piatok:        15:00 - 22:00 hod.

Sobota:       15:00 - 22:00 hod.

Nedeľa:       15:00 - 22:00 hod.

                                                                                                           Cenník bowling!

 

Prerušenie distribúcie elektriny

 

 

Oznamujeme Vám, že dňa  28. 4. 2015 od 7:15 do: 19:00 hod. bude prerušená distribucia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej údržby el. zariadenia.

Bez el. energie bude: Stožok č. 85, 89, 107, 119, 120, 122, 122, 124, 127, 128, 130, 131, 132, 139, 218, 314, 315, 350, 351, 352, 353.

 

Oznamujeme Vám, že dňa  29. 4. 2015 od 7:15 do: 19:00 hod. bude prerušená distribucia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej údržby el. zariadenia.

 

Bez el. energie bude: Stožok č. 85, 89, 107, 119, 120, 122, 122, 124, 127, 128, 130, 131, 132, 139, 218, 314, 315, 350, 351, 352, 353.

On-line formuláre SPP

Prenájom multifunkčného ihriska na ŠOA Stožok

Oznam - prenájom multifunkčného ihriska!

Počas uzatvorenia ŠOA budú kľúče za prenájom multifunkčneho ihriska k dispozícii nasledovne:

V pracovných dňoch: počas stránkových hodín na OcÚ, odovzdanie kľúčov, na   druhý prac. deň.

Počas víkendov: u starostky obce, Stožok č. 235, odovzdanie kľúčov po skončení prenájmu.

 Cenník

Informácia pre verejnosť!

Čo treba vedieť pred zápisom do Materskej školy

Projekt verejného osvetlenia v obci Stožok


 

Obec Stožok realizuje projekt:

"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenie v obci Stožok"

Miesto realizácie projektu: Stožok

Názov a stručný popis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok                                                       

Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia, zjednodušenie úržby verejného osvetlenia, úspora elektrickej energie prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové s nižším príkonom a lepšími  svetelno- technickými parametrami.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Stožok

                           Stožok č. 47, 962 12  Detva

Názov poskytovateľa a riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2013

Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2013

Výška poskytnutého príspevku: 162 044,16 €, čo predstavuje 95 % z celkových                                                                          oprávnených výdavkov

 

Viac informácií sa dočítate na web stránkach:

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

www.economy.gov.sk

 

                                                                                                                                  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky referenda 2015

Vývoz komunálneho odpadu v r. 2015

Presťahovanie Okresného úradu Detva

Plán kultúrnych akcií

Verejná vyhláška "Stožok - projekt pozemkových úprav - poľné cesty"