Úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v termíne  10.10.2018 od 9:15 hod. - 15:45 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy na nasledovných...

14. september 2018

Okresný úrad BB- oznámenie

Oznámenie o návrhu programu - " Chránené vtáčie územie Poľana" Stiahnuť

14. september 2018

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Stožok

POZVÁNKA Na XXVIII.  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30.08.2018 V priestoroch zasadačky Obecného úradu Stožok so začiatkom o 17:30 hod. Program  Otvorenie...

30. august 2018

OZNAMY K VOĽBÁM

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 je vymenovaná za zapisovateľku: Ing. Miroslava Sabolová, Stožok 362, tel. č.: 0905 284 055, e-mail: stozok@stozok.sk

24. august 2018

UPOZORNENIE

Upozornenie pre vlastníka, správcu, alebo užívateľa pozemku,podľa zákona e. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

22. august 2018

OZNAM

V zmysle paragrafu 48 zákona č.58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch,munícii a zmene niektorých zákonov oznamujeme,  že dňa 16.8.2018  medzi 11:00 a  14:00...

15. august 2018

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA

Stiahnuť

13. august 2018

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2012

Rok s rokom stretol sa, ani sme sa nenazdali a už sme sa prehupli do nového roku 2012 a...

20. január 2012

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 3/2011

Rok s rokom stretol sa, ani sme sa nenazdali a už sme sa prehupli do nového roku 2012 a...

20. marec 2011

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2011

Milí spoluobčania!Dni nám plynú ako voda, na tom sa zmeniť veru nič nedá. Leto je už...

20. február 2011

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2011

Milí čitatelia!Zavítalo jarné obdobie, prvé kvietky, bzukot včeličiek, štebot vtáčikov,...

20. január 2011