Úradná tabuľa

OZNAM

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa v detvianskych základných školách uskutoční 16. - 17. apríla 2019. V prílohe: materiál so všeobecnými pokynmi. Jednotlivé školy uverejnia konkrétne pokyny na...

12. marec 2019

 PRERUŠENIE TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v danej lokalite. Prerušenie prevádzky bude: 28. 2. 2019 od 8:00 do 18:00

27. február 2019

Oznámenie trhacích prác

V zmysle paragrafu 48 zákona č.58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch,munícii  a zmene niektorých zákonov oznamujeme ,že dňa 27.2.2019  medzi 10:00 a 12:00 bude v lome Stožok (PK...

26. február 2019

Informácia o začatom správnom konaní

Stiahnuť Stiahnuť

22. február 2019

Oznámenie o vstupe na pozemky

Stiahnuť Oznámenie Distribúcia SPP o vstupe na pozemky

20. február 2019

Oznámenie  o vypočítanom % triedenia  komunálnych odpadov

Stiahnuť  -Vypočítané % triedenia za rok 2018

20. február 2019

Informácia o začatom správnom konaní

Informácia o začatom správnom konaní - súhlas na výrub drevín Stiahnuť

13. február 2019

Vyhľadávanie