Úradná tabuľa

Oznámenie pre chovateľov včiel

*OZNÁMENIE PPA pre chovateľov včiel o zaregistrovaní včelstiev do* *Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v rámci realizácie projektu pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej...

1. marec 2018

Cyklistický chodník v obci Stožok

Stiahnuť

19. február 2018

Oznam

Vykurovanie povinosti Stiahnuť Stiahnuť

26. január 2018

Reklamná stavba

21. november 2017

Cyklistický chodník v obci Stožok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania a žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol o...

20. november 2017

Územný plán

Stiahnuť Stiahnuť

16. november 2017

Vyhľadávanie