Vodovod a kanalizácia

Obec Stožok je vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Cena vodného a stočného

Cena je upravovaná podľa rozhodnutia URSO a uznesenia Obecného zastupiteľstva:

vodné za 1 m3 pre fyzickú osobu - 0,50 €
stočné za 1 m3 pre fyzickú osobu - 0,50 €

vodné za 1 m3 pre právnickú osobu - 0,80 €
stočné za 1 m3 pre právnickú osobu - 0,80 €


Kvalita vody

Zabezpečenie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou:

Stiahnuť

Reklamačný poriadok verejného vodovodu: 

Stiahnuť


Obchodná zmluva o pripojení na verejný vodovod a kanalizáciu:

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu fyzická osoba: Stiahnuť

Všeobecné zmluvné podmienky - verejný vodovod: Stiahnuť

Všeobecné zmluvné podmienky - verejná kanalizácia: Stiahnuť


Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd v Obci Stožok z dôvodu neplnenia si povinnosti odberateľa:

Stiahnuť

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z dôvodu neplnenia si povinnosti dodávateľa: 

Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2016 zapísaných 28 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

2. október 2015

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2015

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2015

Dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v...

5. máj 2015