Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Oznámenie pre chovateľov včiel
  1. marec 2018 07:30

Oznámenie pre chovateľov včiel

*OZNÁMENIE PPA pre chovateľov včiel o zaregistrovaní včelstiev do* *Centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat v rámci realizácie projektu pre
podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov.*Príjemca pomoci, ktorý si v rámci podopatrenia 6.1. vo svojom
podnikateľskom pláne zaradil komoditu chov včiel je povinný zaregistrovať
sa v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 285/2017 Z.z., účinnej  1. decembra 2017 o
identifikácii a registrácii včelstiev do Centrálneho registra hospodárskych
zvierat.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa
§ 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje podľa §1, ods. e.),
 že na  účely tejto vyhlášky sa rozumie centrálnym registrom,  centrálny
register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona.

V zmysle tohto ustanovenia zákona,  zvieratá musia byť identifikované a ich
identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat.
Počítačovú databázu pre centrálny register zvierat prevádzkuje právnická
osoba alebo fyzická osoba poverená ministerstvom. V zmysle uvedeného
prijímateľovi podpory podopatrenia 6.1, ktorý zaradil do svojho plánu
komoditu chov včiel, vyplýva povinnosť registrácie včelstva v centrálnom
registri včelstiev ako aj v centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

*Splnenie registrácie včiel v Centrálnom registri včelstiev (CRV) ako aj
registráciu včelstiev do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
(CEHZ) *bude
PPA kontrolovať *pri 1. Žiadosti o platbu *ako aj* pri 2. Žiadosti
o platbu.*Nájdete ho aj na webe PPA, na linku:
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-ppa-pre-chovatelov-vciel-o-zaregistrovani-vcelstiev-do-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-v-ramci-realizacie-projektu-pre-podopatrenie-6-1-pomoc-na-zacatie-podnikatelskej-cinnosti-pre-mladych-polnohospodarov/8611
Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015