Prístup k informáciám

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Ako vybaviť
Ste tu: Domovská stránka Pre občana Ako vybaviť Prístup k informáciám
  27. september 2012 04:28

Prístup k informáciám

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Stožok k dispozícii a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obce Stožok a ich poskytovanie zamestnancami Obecného úradu Stožok sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a internou smernicou  obce.

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v smernici.

Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené s Sadzobníku úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

Žiadosť je možné podať:

  1. písomne,  ako poštovú zásielku na adresu: Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva,
  2. písomne, osobným doručením na OcÚ,
  3. telefonicky na č. 045/5455520,
  4. elektronickou poštou na adresu: starostka@stozok.sk. 

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v čase od 7:30 hod do 15:30 hod, v piatok len do 12:00 hod.

Smernica  obce Stožok o  o slobodnom prístupe k informáciám upresňuje výkon zo zákona vyplývajúcich povinností

v týchto oblastiach:

  • stanovuje podmienky, postup a rozsah prístupu žiadateľov k informáciám,
  • stanovuje práva a povinnosti zúčastnených strán pri požadovaní a poskytovaní informácií,
  • stanovuje postup obce pri vybavovaní žiadostí o informácie.

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám:

slobodny_pristup.pdf

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií:

sadzobnik.pdf

Žiadosť o poskytnutie informácií:

ziadost_o_info.doc


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015