Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OZ
Archív
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Archív Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OZ
  17. september 2020 12:13

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OZ

POZVÁNKA

Na X/2020 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

23.09.2020

V priestoroch zasadačky Obecného úradu Stožok

so začiatkom o 17:00 hod.

Program 


 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                                         
 2. Schválenie programu OZ
 3. Voľba  návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Výročná správa
 6. Skutočné čerpanie rozpočtu
 7. Rozpočtové opatrenie
 8. Majetkovoprávne vysporiadanie – Stredoslovenská distribučná, a.s.
 9. Poplatky za štúdium – ZUŠ
 10. Schválenie finančnej výpomoci v dôsledku výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou COVID 19
 11. Správa kontrolóra k finančnej výpomoci
 12. Schválenie použitia rezervného fondu - ŠOA
 13. Rôzne
 14. ZáverVyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015