Registrácia chovov ošipaných
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Registrácia chovov ošipaných
  13. október 2020 12:39

Registrácia chovov ošipaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen (d'alej len,,RVPS") Vám podľa § 8, ods. 3, písm. al) a an) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej

starostlivosti v zneni neskorších predpisov opätovne zasiela usmernenie v súvislosti s registráciou chovov ošípaných z dôvodu šírenia

moru ošípaných v Slovenskej republike a zároverň  Vás žiada o súčinnosť pri registrácii chovov domácich ošípaných z dôvodu, že sa vyskytujú

chovy, kde chovatelia nedodržujú biologickú ochranu chovov pred zavlečenim virusu a preto predstavujú stály zdroj možného šírenia

nákazy k iným chovateľom a to ako komerčným či nekomerčným.

Stiahnuť

00206BA3AA34210715094552.pdf

00206BA3AA34210715094537.pdf


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015