Zabezpečenie sociálnych služieb

Ilustračné foto
Zdroj: Pixabay

Ako vybaviť
Ste tu: Domovská stránka Pre občana Ako vybaviť Zabezpečenie sociálnych služieb
  12. február 2021 05:50

Zabezpečenie sociálnych služieb

Postup pri záujme o poskytovanie sociálnej služby pre :

  • občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41), v súlade s § 92 ods. 2 a3,
  • obec zabezpečí vykonanie lekárskej posudkovej činnosti a vypracovanie lekárskeho posudku v súlade s § 49,
  • obec zabezpečí vykonanie sociálnej posudkovej činnosti a vydanie sociálneho posudku v súlade § 50,
  • na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51,
  • na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu,
  • ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec  navrhnutú sociálnu službu zabezpečí na základe výberu poskytovateľa občanom u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa,  pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a3.  Obec Stožok nemá zriadenú právnickú osobu, ktorá poskytuje sociálne služby, je registrovaná na VÚC len ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - 1. krok zo strany žiadateľa:   Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015