Zápis do 1. ročník
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Zápis do 1. ročník
  17. marec 2021 10:08

Zápis do 1. ročník

Váţení rodičia predškolákov,

oznamujeme Vám, že na webovej stránke našej školy (v sekcii o škole, v časti dokumenty) máte od dnešného dňa k dispozícii elektronickú prihlášku k zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Prosíme všetkých zákonných zástupcov predškolákov o vyplnenie elektronickej prihlášky a následne nám ju v deň zápisu podpíšete.

Dňa 15. apríla 2021 prebehne fyzické podpisovanie prihlášok obidvomi rodičmi v čase od 8:00 do 16:00 hod., v riaditeľni Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši, za dodrţania prísnych hygienických opatrení, BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA.

Na zápis je potrebné priniesť:

 občiansky preukaz rodiča,

 rodný list dieťaťa,

 20 € na základné pomôcky ţiaka 1. ročníka.

Zákonný zástupca je povinný zapísať do 1. ročníka kaţdé dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši 6 rokov. V prípade školskej nezrelosti dieťaťa môže riaditeľ MŠ (materskej školy) rozhodnúť o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe doloženia potrebných potvrdení.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

VŠETCI SA UŢ NA NOVÝCH PRVÁČIKOV TEŠÍME.

PaedDr. Dagmar Budincová, riaditeľka školy

Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015