Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Výberové konanie MAS Popoľanie na pracovnú pozíciu
  6. máj 2021 10:31

Výberové konanie MAS Popoľanie na pracovnú pozíciu

Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

,,odborný administratívny asistent/ekonomický manažér“

Pracovná pozícia:        odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Miesto výkonu práce: kancelária MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12  Detva

Pracovný úväzok:       plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 1 100,00 EUR

Termín výberového konania: 20.05.2021

Termín nástupu:         01.06.2021

Popis vykonávaných činností:

 • Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér zabezpečuje:
 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
 • príjem a registrácia žiadostí o príspevok
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi
 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh
 • vypracovanie žiadosti o platbu na riadiace orgány
 • sumarizácia finančných/ekonomických podkladov
 • vykonávanie prieskum trhu

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky
 • alebo
 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky

Doklady k výberovému konaniu: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v oblasti projektov financovaných z EŠIF/EPFRV
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o prijatie do zamestnania a nami požadované doklady doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva v zalepenej obálke do 18.05.2021 (pri osobnom doručení do 14.00 hod.). Obálku je potrebné označiť ,,Výberové konanie – MAS Podpoľanie“.

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015