Zaburinenie pozemkov - upozornenie
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Zaburinenie pozemkov - upozornenie
  12. máj 2021 13:15

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, že podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona sú povinní : 

- predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

- vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

- zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

Ak sa osoba dopustí priestupku, spravný orgán môže uložiť za priestupok pokutu do výšky 995 € a osobe, ktorá sa dopustí správneho deliktu, správny orgán uloží pokutu až do výšky 33 200 €.

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015