Oznámenie o strategickom dokumente 
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Oznámenie o strategickom dokumente 
  28. december 2021 08:44

Oznámenie o strategickom dokumente 

Oznámenie o strategickom dokumente "Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“, obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 37 828 100, v zastúpení Ing. Jánom Lunterom, predsedom BBSK, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickomdokumente: „„Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (EnvirostratégiaBBSK)““, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2, písm. c) zákona ako dotknutej obci zasielame.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-environmentalnej-politiky-banskobystrickeho-samo

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. Zároveň Vás upozorňujeme, že strategický dokument „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK“ svojimi parametrami podlieha povinnému posudzovaniupodľa § 4 zákona.

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015