Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Stožok
  17. október 2022 13:15

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Stožok

Oznámenie adresyobstarávateľovi v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov_____________________________________ 

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životnéprostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vám v súlade s § 6ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len„zákon o posudzovaní“) oznamuje adresu, na ktorú môže predkladať verejnosť stanoviská k predloženému oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Stožok“.

Adresa; Okresný úrad Detva Odbor starostlivosti o životné prostredie J.G. Tajovského 1462/9 962 12 Detva

Tiež Vás vyzývame na zverejnenie oznámenia formouinformácie o oznámení povinne na úradnej tabuli (oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní), nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie (§6 ods. 1 zákona o posudzovaní). Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie ako aj návrh samotného strategického dokumentu sútiež zverejnené na intemetovej stránke: https:// www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-l-uzemneho-planu-obce-stozok.

UP- zver..pdf

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2023...

26. september 2023

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2023 zapísaných 45...

26. september 2023

Obecný časopis Troška zo Stožka 1/2022

Troška zo Stožka_012022.pdf

28. október 2022

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.