Rozbory vody

V súlade s novelou zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z 15.10.2017 je podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona                 č. 442/2002 Z.z. vlastník verejného vodovodu povinný zverejňovať primerané a aktuálne výsledky monitorovania kvality pitnej vody na svojom webovom sídle.Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 04.05.2022

RM2204457_0_COA Guideline ENVIRO without MU_sk-SK.pdf

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 27.10.2021

SKM_C25821102713490.pdf

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 14.07.2021

00206BA3AA34210727094922.pdf

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 03.02.2021

Stiahnuť

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 30.11.2020

Stiahnuť 

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 04.06.2020

Stiahnuť

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 24.03.2020

Stiahnuť

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 09.12.2019

Stiahnuť

Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 16.10.2019

Stiahnuť


Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 28.06.2019

Stiahnuť

          Laboratórny rozbor pitnej vody zo dňa 27.03.2019

Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015