Symboly obce

Stožok má celkom ojedinelý znak. V pečatidle z r. 1837 je vyrytá fľaša uzavretá zátkou, ktorá má podobu trojlistovej koruny. Vo fľaši je vodorovne položená sekera a pod ňou kosák. Nástroje doprevádzajú dva kvietky o štyroch lupeňoch a celá vnútorná stena fľaše je zdobená drobnými bodkami.

Po stranách fľaše je v kurzíve vyrytý text : Stožok obec *, pod fľašou rok vzniku pečatidla : 1837. Po obvode pečatného poľa sú vyryté dve vavrínové ratolesti. Odtlačky pečatidla sme našli na dvoch dokumentoch z roku 1858. Podľa tohto znaku sa miestni obyvatelia nezaoberali iba poľnohospodárstvom, ale aj drevorubačstvom.

Historický symbol obce korení v typickom ľudovom výrobku baníkov, ktorí v miniatúrnom prevedení vkladali najrôznejšie javy zo života do fľaše. Týmto fľašiam sa hovorí „ banícke fľaše trpezlivosti ", alebo " fľaše trpezlivosti ". Národopisci sú toho názoru, že tento druh umeleckej činnosti k nám prišiel z Nemecka. Doslova jedinečný znak, aký nepoužíva žiadna iná obec na Slovensku si zasluhoval, aby sa heraldicky upravil a aby sa začal používať ako erb obce.


Erb obce Stožok je pokladaný za klenot domácej heraldickej tvorby.


Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Stožok a odporučila ho prijať obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v nasledovnej podobe. 

V modrom štíte veľkou zlatou trojcípou korunou ukončená strieborná bordúra fľaše, uprostred so striebornými nástrojmi - položenou sekerou nad položeným a prevráteným kosákom - s rukoväťami prevýšenými zlatými šikmými gréckymi zaoblenými krížikmi. 

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), žltej (2/8), bielej (1/8), modrej(1/8), bielej(2/8) a žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Symboly obce Stožok sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-357/2005. 

Obecným zastupiteľstvom boli prijaté dňa 09.septembra 2005 Uznesením OZ číslo 188/2005

 

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015