Archív

OZNAM OcÚ

Obecné  zastupiteľstvo  Stožok   schvaľuje zámer na  prevod vlastníctva majetku  obce , a     to pozemok, -  KN E - par.č. 1421, ostatná plocha o výmere 39 m2,...

1. júl 2021

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie OZ Pozvánka 23.6. 2021.docx

28. jún 2021

Asistované sčítanie

Od 3. mája 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené pre všetkých, ktorí sa nedokázali sčítať. Bude prebiehať 6 týždňov do...

28. máj 2021

Vakcinácia psov a mačiek proti besnote

Vakcinácia psov a mačiek proti besnote sa uskutoční 15.05.2021 v sobotu: STOŽOK čas a miesto konania: - Konečná autob. zastávka bývalý Salaš                ...

12. máj 2021

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2012

Rok s rokom stretol sa, ani sme sa nenazdali a už sme sa prehupli do nového roku 2012 a...

20. január 2012

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 3/2011

Rok s rokom stretol sa, ani sme sa nenazdali a už sme sa prehupli do nového roku 2012 a...

20. marec 2011

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2011

Milí spoluobčania!Dni nám plynú ako voda, na tom sa zmeniť veru nič nedá. Leto je už...

20. február 2011

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2011

Milí čitatelia!Zavítalo jarné obdobie, prvé kvietky, bzukot včeličiek, štebot vtáčikov,...

20. január 2011