Archív

Oznam

Oznámenie o zverejnení Záznamu z verejného prerokovania návrhu  Programu starostlivosti o Chránené vtáčie  územie Poľana  na roky 2019...

6. december 2018

Prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Stiahnuť - Oznámenie Okresného úradu v Detve

11. október 2018

NOVÝ NÁVRH - Územný plán Stožok

Stiahnuť Prerokovanie územného plánu Stožok

3. október 2018

Územný plán obce Stožok

2. november 2017

OZNAM - Územného plánu

11. september 2017

OZNAM !!!

Obec Stožok, oznamuje občanom, že zahajuje v rámci prípravných prác,               podľa zákona č. 50/1976 Zb., § 19 b, obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie. Žiadame...

13. február 2017