Úradná tabuľa

Testovanie v obci Stožok

Testovanie na Covid -19 v obci Stožok sa znovu uskutoční 17.04.2021 t.j v sobotu v priestoroch kultúrneho domu, od 8:00 - 19:00 hod, s prestávkami od 12:00 - 13:00 hod, a od 17:00 - 17:30 hod.

14. apríl 2021

Výsledky testovania v obci Stožok

6.2. 2021 - otestovaných 440 občanov / 7 pozitívnych/ 13.2.2021 - otestovaných 407 občanov /1 pozitívny/ 20.2.2021 - otestovaných 385 občanov /5 pozitívnych/ 6.3. 2021 - otestovaných 379 občanov...

6. apríl 2021

Naši seniori

Naši seniori sú vysoko rizikovou skupinou, ktorú máme záujem chrániť,  preto kvôli  dlhodobo pretrvávajúcej nepriaznivej situácii (COVID-19) sme pre občanov nad 62 rokov...

2. apríl 2021

Veľká noc

1. apríl 2021

Stavebný úrad

Upozorňujeme občanov, že Stavebný úrad bude dňa 1.4.2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. 

31. marec 2021

OZNAM

Obecné  zastupiteľstvo  Stožok   schvaľuje zámer na  prevod vlastníctva majetku  obce , a to pozemkov, -  KNC - par.č. 2275/2, ostatná plocha o výmere 167 m2 a KNC par. č. 2275/3,...

29. marec 2021

Oznámenie trhacích prác

V zmysle paragrafu 48 zákona č.58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a zmene niektorých zákonov oznamujeme ,že dňa 25.3.2021 medzi 12:00 a 14:00 bude v lome Stožok (PK Metrostav)...

24. marec 2021

OZNÁMENIE Stredoslovenská distribučná, a.s.

Oznamujeme Vám, že v našej obci bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach  distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. prerušená...

23. marec 2021

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2020 zapísaných 162 žiakov, z toho 99...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015