Úradná tabuľa

OZNAM

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

20. máj 2022

OZNAM

Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením Ochrana PO pred zaburinením.pdf

19. máj 2022

Noc múzeí a galérií

10. máj 2022

Oznamy - verejné vyhlášky

Oznámenie ako aj návrh samotného strategického dokumentu sú tiež zverejnené na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-detva-zmeny-doplnky-c-5

5. máj 2022

„Tradičná chuť Podpoľania 2022“

Zásady súťaže   „Tradičná chuť Podpoľania 2022“ Hlavní organizátori: Občianske združenie Tradičná chuť regiónov Slovenska (OZ TCHRS)...

3. máj 2022

OZNAM - Stavebný úrad

VEREJNÁ VYHLÁŚKA - OZNÁMENIE o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania "13420 - Stožok...

2. máj 2022

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015