Úradná tabuľa

Smútočné oznámenia

   Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas nenahradí toho, čo vzal dnes náhle čas... Obecný úrad a smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamujú,  že nás navždy opustil pán...

23. marec 2021

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Stiahnuť

17. marec 2021

Zápis do 1. ročník

Váţení rodičia predškolákov, oznamujeme Vám, ţe na webovej stránke našej školy (v sekcii o škole, v časti dokumenty) máte od dnešného dňa k dispozícii elektronickú prihlášku k zápisu dieťaťa do 1....

17. marec 2021

Zber papiera výmenou za tovar

Oznamujeme, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, dňa 19.03.2021, t.j. vo štvrtok: Stáť budú pri okáloch:  17:45 - 18:00 hod., pri Obecnom úrade: 18:10 - 18:25 hod. Papier je potrebné zviazať do...

16. marec 2021

Zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

Obec Stožok Vydáva zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov...

3. marec 2021

KAMERA

Stiahnuť

27. február 2021

OZNAM

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene Upozorňuje občanov, najmä seniorov Určite ste v médiách zachytili informáciu, že v období od 15. februára do 31. marca 2021 prebieha na Slovensku...

23. február 2021

Vývoz nebezpečného odpadu

Vývoz nebezpečného odpadu (elektroodpad, farby, žiarivky, batérie...) sa v našej obci uskutoční dňa 08.03.2021 z jedného zberného miesta pri Obecnom úrade.

23. február 2021

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2015

Dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v...

5. máj 2015

Obecný časopis Troška zo Stožka č.3/2014

Letná sezóna sa skončila a jeseň sa už prejavuje čoraz výraznejšie. Nočné teploty...

7. november 2014

Obecný časopis Troška zo Stožka č.2/2014

Milí čitatelia, spolu s vôňou jari, s kvitnúcimi záhradami, pučiacimi stromami...

27. máj 2014

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2014

Opäť prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme...

27. február 2014

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 3/2013

Milí čitatelia, leto sa skvie v plnej kráse, príroda nám ukazu-je svoje poklady, deti sú...

3. september 2013