Úradná tabuľa

OZNAM - Stavebný úrad

VEREJNÁ VYHLÁŚKA - OZNÁMENIE o začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania "13420 - Stožok...

2. máj 2022

Zastupiteľstvo XX

Pozvánka XX.pdf

2. máj 2022

OZNAM

Ako získať dotáciu 50.000 EUR mladým farmárom v našej obci! Teraz môžu získať od PPA paušálnu dotáciu až 50.000 EUR, ak...

27. apríl 2022

OZNAM

Pozývame Vás na  na Guľášmajster 2022, ktorý sa uskutoční 28.05.2022. Súťažiaci sa môžu prihlasovať na obci, osobne, e-mailom alebo telefonicky. Štartovné - 15 € sa uhrádza ráno pri registrácii v deň...

26. apríl 2022

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v r. 2022

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v r. 2022 Stožok-1.pdf

21. apríl 2022

POZVÁNKA

Vážení milovníci folklóru! Pozývame Vás do mesta Nová Baňa – bývalého slobodného kráľovského a baníckeho mesta. Prvá písomná...

19. apríl 2022

OZNAM - Stavebný úrad

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E 22_00042_rozh_VV.pdf

14. apríl 2022

OZNAM

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

7. apríl 2022

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2013

Milí naši čitatelia, priaznivci Troška zo Stožka!Po zimnom spánku sme opäť načreli do...

20. február 2013

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2013

Milí Stožkári, ani sme sa nenazdali a už je tu zas koniec „starého“ roka a začiatok roka...

20. január 2013

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 4/2012

Dlhé, teplé a slnečné dni opäť strieda chladnejšie, ale zato pestrejšie jesenné obdobie....

20. september 2012

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 3/2012

Nadišiel čas vytúžených prázdnin, oddychu, let-ných dovoleniek.Tešíme sa z letných dní,...

20. marec 2012

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2012

Slniečko spoza obláčikov vykúka a nový časopis nám zase ponú-ka. Nakukneme do života v...

20. február 2012