Úradná tabuľa

Zápis do 1. ročník

Váţení rodičia predškolákov, oznamujeme Vám, ţe na webovej stránke našej školy (v sekcii o škole, v časti dokumenty) máte od dnešného dňa k dispozícii elektronickú prihlášku k zápisu dieťaťa do 1....

17. marec 2021

Zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

Obec Stožok Vydáva zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov...

3. marec 2021

KAMERA

Stiahnuť

27. február 2021

OZNAM

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene Upozorňuje občanov, najmä seniorov Určite ste v médiách zachytili informáciu, že v období od 15. februára do 31. marca 2021 prebieha na Slovensku...

23. február 2021

Vývoz nebezpečného odpadu

Vývoz nebezpečného odpadu (elektroodpad, farby, žiarivky, batérie...) sa v našej obci uskutoční dňa 08.03.2021 z jedného zberného miesta pri Obecnom úrade.

23. február 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Základné informácie  Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v obci Stožok. Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších...

15. február 2021

OZNAM

POMOC OBETIAM - trestných činov Stiahnuť

8. február 2021

Vyhľadávanie