Úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že v našej obci bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach  distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská...

4. august 2021

Rozpisy zápasov OŠK

20. júl 2021

OZNAM OcÚ

Obecné  zastupiteľstvo  Stožok   schvaľuje zámer na  prevod vlastníctva majetku  obce , a     to pozemok, -  KN E - par.č. 1421,...

1. júl 2021

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie OZ Pozvánka 23.6. 2021.docx

28. jún 2021

Zber papiera výmenou za tovar

Oznamujeme, že v našej obci sa uskutoční zber papiera, dňa 25.06.2021, t.j. v piatok: Stáť budú pri okáloch:  15:30 - 15:45  hod., pri Obecnom...

22. jún 2021