Úradná tabuľa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke:   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1

28. máj 2021

Asistované sčítanie

Od 3. mája 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené pre všetkých, ktorí sa nedokázali sčítať. Bude prebiehať 6 týždňov do...

28. máj 2021

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, že...

12. máj 2021

Výberové konanie MAS Popoľanie na pracovnú pozíciu

Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu ,,odborný administratívny asistent/ekonomický manažér“ Pracovná pozícia:    ...

6. máj 2021

Testovanie v obci Stožok 

Testovanie na Covid -19 v obci Stožok sa znovu uskutoční  01.05.2021 t.j v sobotu v priestoroch kultúrneho domu, od 8:00 -17:00 hod, s prestávkou  od 12:00 - 13:00 hod.

28. apríl 2021

Výsledky testovania v obci Stožok

6.2. 2021 - otestovaných 440 občanov / 7 pozitívnych/ 13.2.2021 - otestovaných 407 občanov /1 pozitívny/ 20.2.2021 - otestovaných 385 občanov /5 pozitívnych/ 6.3. 2021 - otestovaných 379 občanov...

26. apríl 2021

Bowling

Bowling Stožok - otváracie hodiny.docx

19. apríl 2021