Úradná tabuľa

MOM DETVA

Banskobystrický Detva Poliklinika - LDCH, s.r.o. Kpt. Nálepku 643/10, Detva 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 Prevádzka Pon - Sob Banskobystrický Detva RC & T Detva s.r.o. Zahradna ul. 857/3, Detva 08:00...

8. február 2021

Živá kamera - COVID 19

6. február 2021

ROZHODNUTIE

" Stožok - vodný zdroj HGVS -1 " Stiahnuť

3. február 2021

OZNAM - Stavebný úrad

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E „Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“ Stiahnuť

30. január 2021

Testovanie v obci Stožok - 2. kolo

2. kolo testovania v obci Stožok sa uskutoční 30.01.2021 t.j. v sobotu, v kultúrnom dome v čase od 8:00 - 19:00 hod. , s prestávkami od 12:00 - 13:00 hod. a od 17:00 - 17:45 hod. 

28. január 2021

OZNAM - Stavebný úrad

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A   Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E     r o z h o d n u t i e   o    u m...

22. január 2021

Výzva na podanie Daňového priznania na rok 2021

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, POVINNÍ DO 31. 1. 2021 PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI...

21. január 2021

OZNAM

Vážení spoluobčania, na základe mimoriadnej situácie ohľadom šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 platí od pondelka 4. januára 2021 až do odvolania nasledovné: Vstup na Obecný úrad  je pre...

7. január 2021

Vyhľadávanie