Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie v obci upravuje zákon  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Stožok
č. 47
962 12  Stožok
zastúpená: Bc. Darinou Petrincovou
IČO: 00320293
DIČ: 202 131 8750

Zákazka s nízkou hodnotou

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Stožok“

Vyzva_10816-1.pdf

Zákazka: Šport pre všetky vekové skupiny

 Obec Stožok - detské ihrisko

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 28.09.2018 do 09:00 hod

Zákazka: Šport pre všetky vekové skupiny - Obec Stožok - detské ihrisko

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 28.09.2018 do 09:00 hod

Miesto predkladanie ponúk: Obec Stožok v súlade s inštrukciami uvedenými vo
výzve.
 Prílohy     -  Stiahnuť     Výzva na predkladanie ponúk 


 Príloha č. 1 - Stiahnuť    Návrh na plnenie kritérií 


 Príloha č. 2 - Stiahnuť    Zmluvy o dielo 


 Príloha č. 3 - Stiahnuť    Technická špecifikácia  


Príloha č. 4  - Stiahnuť    Ilustračný obrázok   

Stiahnuť - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

Hracie prvky v MŠ - zákazka s nízkou hodnotou


Zákazka: Hracie  prvky v MŠ

Obec Stožok - areál materskej školy

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 28.8.2019 do 09:00 hod

Dátum zverejnenia: 13.08.2019

Stiahnuť - Návrh zmluvy

Stiahnuť - Položkovitý rozpočet

Stiahnuť - Výzva na predkladanie ponúk 

Stiahnuť - Zápisnica z vyhotovenia ponúk


Podlimitná zákazka

Tovar, Služba (PZ)

Prepoj obce Stožok Klokoč.pdf

Zelená oáza oddychu.rtf

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ČOV a doplnenie kanalizácie v obci Stožok“

Stiahnuť

Dokončenie parkovísk pri vrchných bytovkách

Stiahnuť

Rekonštrukcia cestnej priekopy

Stiahnuť

Potraviny(PZ)

Nadlimitná zákazka

Tovar, Služba(NZ)
Práca (NZ)
Potraviny(NZ)

Zákazky § 117

Sadovnícka úprava okolia Kultúrneho domu“

Stiahnuť - Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stiahnuť - Položkovitý rozpočet

Stiahnuť - Formulár cenovej ponuky

Stiahnuť - ČV §32 písm. f)

Stiahnuť - Projektová dokumentácia„Výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna - Obec Stožok“

Stiahnuť - Výzva na predkladanie ponnúk            Stiahnuť - Technická správa

Stiahnuť - Výkaz výmer                                              Stiahnuť  - Výkres rozmiestnenia závlahového systému

Stiahnuť - Návrh zmluvy                                            Stiahnuť - ČV podľa §32, písm. f)

Stiahnuť Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 


Materská škola - Rekonštrukcia a dostavba

Stiahnuť - Výzva na predloženie ponuky     Stiahnuť - formulár cenovej  ponuky

Stiahnuť - výkaz výmer


Cyklistický chodník v obci Stožok

Stiahnuť- výzva na predloženie ponuky

Stiahnuť - formulár cenovej ponuky

Stiahnuť - zmluva o dielo

Stiahnuť - projektová dokumentácia

Revitalizácia okolia kultúrneho domu

Stiahnuť -  Výzva  Stiahnuť - Formulár cenovej ponuky

Stiahnuť . Zmluva o dielo    Stiahnuť  - Výkaz výmer


Oprava miestnych komunikácií v obci Stožok

Stiahnuť

Zberný dvor

Stiahnuť - Výkaz výmer     Stiahnuť - Návrh na plnenie kritérií

Stiahnuť . Výzva    

Stiahnuť - Zmluva o dielo  Stiahnuť - Projektová dokumentácia

MŠ - zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu

Stiahnuť - Zmluva o dielo 

Stiahnuť - Formulár cenovej ponuky

Stiahnuť - Výzva  Stiahnuť - Výkaz výmer


Zákazky § 9 ods.9

Tovar, Služba(Z)

ČOV Stožok - oplach nátokového koša v čerpacej stanici
ČOV Stožok - oplach nátokového koša v čerpacej stanici.proxia

ČOV Stožok - výmena čerpadla
COV Stozok výmena čerpadla.rtf

Vybudovanie kamerového systému pre obec
Vybudovanie kamerového systému.rtf

Obstaranie Rotačnej kosy NM4-027-PV
Obstaranie rotačnej kosy.rtf

Správa o zákazkách podľa § 9, zákona o VO za 1.Q.2015:
Stiahnuť

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2023...

26. september 2023

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2023 zapísaných 45...

26. september 2023

Obecný časopis Troška zo Stožka 1/2022

Troška zo Stožka_012022.pdf

28. október 2022

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.