Faktúry

Por. čislo

Obdobie

Došlé faktúry

136

01.10.2021 - 31.10.2021

fa 102021.pdf

2 01.01.2011 - 31.01.2011
fakturyjanuar.pdf
3 01.02.2011 - 28.02.2011
fakturyfebruar.pdf
4 01.03.2011 - 31.03.2011 fakturymarec.pdf
5 01.04.2011 - 30.04.2011 fakturyapril.pdf
6 01.05.2011 - 31.05.2011 fakturymaj.pdf
7 01.06.2011 - 30.06.2011 fakturyjun.pdf
8 01.08.2011 - 31.08.2011 fakturyaugust11.pdf
9 01.09.2011 - 30.09.2011 fakturysept.2011.pdf
10 01.10.2011 - 31.10.2011 fakturyoktober2011.pdf
11 01.11.2011 - 30.11.2011 fakturynovember2011.pdf
12 01.12.2011 - 31.12.2011 faktdec2011.pdf
13 rok : 2012
14 01.01.2012 - 31.01.2012 fakturyjan2012.pdf
15 01.02.2012 - 29.02.2012 fakturyfebruar2012.pdf
16 01.03.2012 - 31.03.2012 fakt032012.pdf
17 01.04.2012 - 30.04.2012 fakt042012.pdf
18 01.05.2012 - 31.05.2012 fakturymaj2012.pdf
19 01.06.2012 - 30.06.2012 fakturyjun2012.pdf
20 01.07.2012 - 31.07.2012 faktury072012.pdf
21 01.08.2012 - 31.08.2012 fakturyaugust12.pdf
22 01.09.2012 - 30.09.2012 falt092012.pdf
23 01.10.2012 - 31.10.2012 faktury102012.pdf
24 01.11.2012 - 30.11.2012 fakt112012.pdf
25 01.12.2012 - 31.12.2012 fakt122012.pdf
26 rok : 2013
27 01.01.2013 - 31.01.2013 falt012013.pdf
28 01.02.2013 - 28.02.2013 fakt022013.pdf
29 01.03.2013 - 31.03.2013 fakt032013.pdf
30 01.04.2013 - 30.04.2014 fakt042013.pdf
31 01.05.2013 - 31.05.2013 fakt052013.pdf
32 01.06.2013 - 30.06.2013 fakt062013.pdf
33 01.07.2013 - 31.07.2013 fakt072013.pdf
34 01.08.2013 - 31.08.2013 fakt082013.pdf
35 01.09.2013 - 30.09.2013 fakt092013.pdf
36 01.10.2013 - 31.10.2013 fakt102013.pdf
37 01.11.2013 - 30.11.2013 fakt112013.pdf
38 01.12.2013 - 31.12.2013 fakt122013.pdf
39  rok : 2014
40 01.01.2014 - 31.01.2014 fakt012014.pdf
41 01.02.2014 - 28.02.2014 fakt022014.pdf
42 01.03.2014 - 31.03.2014 fakt032014.pdf
43 01.04.2014 - 30.04.2014 fakt042014.pdf
44 01.05.2014 - 31.05.2014 fakt052014.pdf
45 01.06.2014 - 30.06.2014 fakt062014.pdf
46 01.07.2014 - 31.07.2014 fakt072014.pdf
47 01.08.2014 - 31.08.2014 fakt082014.pdf
48 01.09.2014 - 30.09.2014 fakt092014.pdf
49 01.10.2014 - 31.10.2014 fakt102014.pdf
50 01.11.2014 - 30.11.2014 fakt112014.pdf
51 01.12.2014 - 31.12.2014 fakt122014.pdf
52 rok : 2015
53 01.01.2015 - 31.01.2015 fakt012015.pdf
54 01.02.2015 - 28.02.2015 fakt022015.pdf
55 01.03.2015 - 31.03.2015 fakt032015.pdf
56 01.04.2015 - 30.04.2015 fakt042015.pdf
57 01.05.2015 - 31.05.2015 fakt052015.pdf
58 01.06.2015 - 30.06.2015 fakt062015.pdf
59 01.07.2015 - 31.07.2015 fakt072015.pdf
60 01.08.2015 - 31.08.2015 Stiahnuť
61 01.09.2015 - 30.09.2015 Stiahnuť
62 01.10.2015 - 31.10.2015 Stiahnuť
63 01.11.2015 - 30.11.2015 Stiahnuť
64
01.12.2015 - 31.12.2015
Stiahnuť
64
rok: 2016
65
01.01.2016 - 31.01.2016
Stiahnuť
66
01.02.2016 - 29.02.2016
Stiahnuť
67
01.03.2016 - 31.03.2016
Stiahnuť
68
01.04.2016 - 30.04.2016
Stiahnuť
69
01.05.2016 - 31.05.2016
Stiahnuť
70
01.06.2016 - 30.06.2016
Stiahnuť
71
01.07.2016 - 31.07.2016
Stiahnuť
72
01.08.2016 - 31.08.2016
Stiahnuť
73
01.09.2016 - 30.09.2016
Stiahnuť
74
01.10.2016 - 31.10.2016
Stiahnuť
75
01.11.2016 - 30.11.2016
Stiahnuť
76
01.12.2016 - 31.12.2016
Stiahnuť
77
rok:  2017
78
01.01.2017 - 31.01. 2017
Stiahnuť
79
01.02.2017 - 28.02.2017
Stiahnuť
80
01.03.2017 - 31.03.2017
Stiahnuť
81
01.04.2017 - 30. 04.2017
Stiahnuť
82
01.05.2017 - 31.05.2017
Stiahnuť
83
01.06.2017 - 30.06.2017
Stiahnuť
84
01.07.2017 - 31.07.2017
Stiahnuť
85 01.08.2017 - 31.08.2017 Stiahnuť
86
01.09.2017 - 30.09.2017
Stiahnuť
87
01.10.2017 - 31.10.2017
Stiahnuť
88
01.11.2017 - 30.11.2017
Stiahnuť
89
01.12.2017 - 31.12.2017
Stiahnuť
90
rok: 2018
91
01.01.2018 - 31.01.2018
Stiahnuť
92
01.02.2018 - 28.02.2018
Stiahnuť
93
01.03.2018 - 31.03.2018
Stiahnuť
94
01.04.2018 - 30.04.2018
Stiahnuť
95 01.05.2018 - 31.05.2018
Stiahnuť
96 01.06.2018 - 30.06.2018 Stiahnuť
97 01.07.2018 - 31.07.2018 Stiahnuť
98 01.08.2018 - 31.08.2018 Stiahnuť
100 01.10.2018 - 31.10.2018 Stiahnuť
101 01.11.2018 - 30.11.2018 Stiahnuť
102
01.12.2018 - 31.12.2018
Stiahnuť
103
01.01.2019 - 31.01.2019 Stiahnuť
104 01.02.2019 - 28.02.2019 Stiahnuť
105 01.03.2019 - 31.03.2019 Stiahnuť
106 01.04.2019 - 30.04.2019 Stiahnuť
107
01.05.2019 - 31.05.2019
Stiahnuť
108
01.06.2019 - 30.06.2019
Stiahnuť
109 01.07.2019 - 31.07.2019
Stiahnuť
110 01.08.2019 - 31.08.2019 Stiahnuť
111
01.09.2019 - 30.09.2019
Stiahnuť
112 01.10.2019 - 31.10.2019 Stiahnuť
113 01.11.2019 - 30.11.2019 Stiahnuť
114 01.12.2019 - 31.12.2019 Stiahnuť
115 01.01.2020 - 31.01.2020 Stiahnuť
116 01.02.2020 - 29.02.2020 Stiahnuť
117 01.03.2020 - 31.03.2020 Stiahnuť
118 01.04.2020 - 30.04.2020 Stiahnuť
119 01.05.2020 - 31.05.2020 Stiahnuť
120 01.06.2020 - 30.06.2020 Stiahnuť
121 01.07.2020 - 31.07.2020 Stiahnuť
122 01.08.2020 - 31.08.2020
Stiahnuť
123 01.09.2020 - 30.09.2020 Stiahnuť
124 01.10.2020 - 31.10.2020 Stiahnuť
125 01.11.2020 - 30.11.2020 Stiahnuť
126 01.12.2020 - 31.12.2020 Stiahnuť
127 01.01.2021 - 31.01.2021
Stiahnuť
128 01.02.2021 - 28.02.2021 Stiahnuť

129

01.03.2021 - 31.03.2021

fa032021.pdf

130

01.04.2021 - 30.04.2021

fa042021.pdf

131

01.05.2021 - 31.05.2021

fa052021.pdf

132

01.06.2021 - 30.06.2021

fa062021.pdf

133

01.07.2021 - 31.07.2021

fa072021.pdf

134

01.08.2021 - 31.08.2021


fa202108.pdf

135

01.09.2021 - 30.09.2021

fa092021.pdf