Objednávky

Por. číslo

Obdobie 

Vystavené objednávky

158


01.05.2024 - 31.05.2024

obj052024.pdf

1 rok : 2012
2 01.01.2012 - 31.01. 2012
objedjanuar2012.pdf
3
01.02.2012 - 28.02.2012
objedfebr2012.pdf
4 01.03.2012 - 31.03.2012 objedmarec2012.pdf
5 01.04.2012 - 30.04.2012 objed042012.pdf
6 01.05.2012 - 31.05.2012 objedmaj2012.pdf
7 01.06.2012 - 30.06.2012 objedjun2012.pdf
8 01.07.2012 - 31.07.2012 objednavky072012.pdf
9 01.08.2012 - 31.08.2012 objedaugust2012.pdf
10 01.09.2012 - 30.09.2012 objed092012.pdf
11 01.10.2012 - 31.10.2012 objednavky1012.pdf
12 01.11.2012 - 30.11.2012 objed112012.pdf
13 01.12.2012 - 31.12.2012 objed122012.pdf
14 rok : 2013
15 01.01.2013 - 31.01.2013 objed012013.pdf
16 01.02.2013 - 28.02.2013 Objednávky neboli vystavené
17 01.03.2013 - 31.03.2013 objed032013.pdf
18 01.04.2013 - 30.04.2013 objed042013.pdf
19 01.05.2013 - 31.05.2013 objed52013.pdf
20 01.06.2013 - 30.06.203 objed062013.pdf
21 01.07.2013 - 31.07.2013 objed072013.pdf
22 01.08.2013 - 31.08.2013 objed082013.pdf
23 01.09.2013 - 30.09.2013 objed092013.pdf
24 01.10.2013 - 31.10.2013 fakt102013.pdf
25 01.1.2013 - 30.11.2013 objed112013.pdf
26 01.12.2013 - 31.12.2013 objed122013.pdf
27  rok : 2014
28 01.01.2014 - 31.01.2014 objed.012014.pdf
29 01.02.2014 - 28.02.2014 objed022014.pdf
30 01.03.2014 - 31.03.2014 objed032014.pdf
31 01.04.2014 - 30.04.2014 objed.042014.pdf
32 01.05.2014 - 31.05.2014 objed052014.pdf
33 01.06.2014 - 30.06.2014 objed062014.pdf
34 01.07.2014 - 31.07.2014 objed072014.pdf
35 01.08.2014 - 31.08.2014 objed082014.pdf
36 01.09.2014 - 30.09.2014 objed092014.pdf
37 01.10.2014 - 31.10.2014 objed102014.pdf
38 01.11.2014 - 30.11.2014 objed.112014.pdf
39 01.12.2014 - 31.12.2014 Objednávky  neboli vystavené
40 rok: 2015
41 01.01.2015 - 31.01.2015 objed012015.pdf
42 01.02.2015 - 28.02.2015 objed022015.pdf
43 01.03.2015 - 31.03.2015 objed032015.pdf
44 01.04.2015 - 30.04.2015 obj042015.pdf
45 01.05.2015 - 31.05.2015 objed.052015.pdf
46 01.06.2015 - 30.06.2015 objed062015 (1).pdf
47 01.07.2015 - 31.07.2015 Objednávky neboli vystavené
48 01.08.2015 - 31.08.2015 Stiahnuť
49 01.09.2015 - 30.09.2015 Stiahnuť
50 01.10.2015 - 31.10.2015 Stiahnuť
51 01.11.2015 - 30.11.2015 Stiahnuť
52
01.12.2015 - 31.12.2015
Stiahnuť
53
rok: 2016
54
01.01.2016 - 31.01.2016
Stiahnuť
55
01.02.2016 - 29.02.2016
Stiahnuť
56
01.03.2016 - 31.03.2016
Stiahnuť
57
01.04.2016 - 30.04.2016
Stiahnuť
58
01.05.2016 - 31.05.2016
Stiahnuť
59
01.06.2016 - 30.06.2016
Stiahnuť
60
01.07.2016 - 31.07. 2016
Stiahnuť
61
01.08.2016 - 31.08.2016
Stiahnuť
62
01.09.2016 - 30.09.2016
Stiahnuť
63
01.10.2016 - 31.10.2016
Stiahnuť
64
01.11.2016 - 30.11.2016
Stiahnuť
65
01.12.2016 - 31.12.2016
Objednávky neboli vystavené
66
rok: 2017
67
01.01.2017 - 31.01.2017
Stiahnuť
68
01.02.2017 - 28.02.2017
Stiahnuť
69
01.03.2017 - 31.03.2017
Stiahnuť
70
01.04.2017 - 30.04.2017
Stiahnuť
71
01.05.2017 - 31.05.2017
Stiahnuť
72
01.06.2017 - 30.06.2017
Stiahnuť
73
01.07.2017 - 31.07.2017
Stiahnuť
74 01.08.2017 - 31.08.2017 Stiahnuť
75
01.09.2017 - 30.09.2017
Stiahnuť
76
01.10.2017 - 31.10.2017
Stiahnuť
77
01.11.2017 - 30.11.2017
Stiahnuť
78
01.12.2017 - 31.12.2017
Stiahnuť
79
rok 2018
80
01.01.2018 - 31.01.2018
Stiahnuť
81
01.02.2018 - 28.02.2018
Stiahnuť
82
01.03.2018 - 31.03.2018
Stiahnuť
83
01.04.2018..30.04.2018
Stiahnuť
84 01.05.2018 - 31.05.2018 Stiahnuť
85 01.06.2018 - 30.06.2018 Stiahnuť
86 01.07.2018 - 31.07.2018 Stiahnuť
87 01.08.2018 31.08.2018 Stiahnuť
88 01.09.2018 - 30.09.2018 Stiahnuť
89 01.10.2018 - 31.10.2018 Stiahnuť
90 01.11.2018 - 30.11.2018 Stiahnuť
91
01.12.2018 - 31.12.2018
Stiahnuť
92 01.1.2019 - 31.01.2019 Stiahnuť
93 01.02.2019 - 28.02.2019 Stiahnuť
94 01.03.2019 - 31.03.2019 Stiahnuť
95 01.04.2019 - 30.04.2019 Stiahnuť
96
01.05.2019 - 31.05.2019
Stiahnuť
97
1.06.2019 - 30.06.2019
Stiahnuť
98 01.07.2019 - 31.07.2019 Stiahnuť
99
01.08.2019 - 31.08.2019
Stiahnuť
100
01.09.2019 - 30.09.2019
Stiahnuť
101 01.10.2019 - 31.10.2019 Stiahnuť
102 01.11.2019 - 30.11.2019 Stiahnuť
103 01.12.2019 - 31.12.2019
Stiahnuť
104 01.01.2020 - 31.01.2020 Stiahnuť
105 01.02.2020 - 29.02.2020 Stiahnuť
106 01.03.2020 - 31.03.2020 Stiahnuť
107 01.04.2020 - 30.04.2020 Stiahnuť
108 01.05.2020 - 31.05.2020 Stiahnuť
109 01.06.2020 - 30.06.2020 Stiahnuť
110 01.07.2020 - 31.07.2020
Stiahnuť
111 01.08.2020 - 31.08.2020 Stiahnuť
112 01.09.2020 - 30.09.2020 Stiahnuť
113 01.10.2020 - 31.10.2020 Stiahnuť
114 01.11.2020 - 30.11.2020 Stiahnuť
115 01.12.2020 - 31.12.2020 Stiahnuť
117 01.01.2021 - 31.01.2021 Stiahnuť
118 01.02.2021 - 28.02.2021 Stiahnuť

119

01.03.2021 - 31.03.2021

obj032021.pdf

120

01.04.2021 - 30.04.2021

obj042021.pdf

121

01.05.2021- 31.05.2021

obj052021.pdf

122

01.06.2021 - 30.06.2021

objed062021.pdf

123

01.07.2021 - 31.07.2021


obj072021.pdf

124

01.08.2021 - 31.08.2021

obj082021.pdf

125

01.09.2021 - 30.09.2021

obj092021.pdf

126

01.10.2021 - 31.10.2021


obj102021.pdf

127

01.11.2021 - 30.11.2021


obj112021.pdf

128

01.12.2021 - 31.12. 2021


obj122021.pdf

129

01.01.2022 - 31.01.2022

obj012022.pdf

130

01.02.2022 - 28.02.2022

obj022022.pdf

131

01.03.2022 - 31.03.2022

obj 032022.pdf

132

01.04.2022 - 30.04.2022


obj 042022.pdf

133

01.05.2022 - 31.05.2022

obj052022.pdf

134

01.06.2022 - 30.06.2022

obj062022.pdf

135

01.07.2022 - 31.07.2022

obj072022.pdf

136

01.08.2022 - 31.08.2022

obj082022.pdf

137

01.09.2022 - 30.09.2022

obj092022.pdf

138

01.10.2022 - 31.10.2022

obj102022.pdf

139

01.10.2022 - 31.10.2022

obj102022.pdf

140

01.11.2022 - 30.11.2022

obj112022.pdf

141

01.12.2022 - 31.12.2022

obj122022.pdf

142

01.01.2023 - 31.01.2023

obj012023.pdf

143

01.02.2023 - 28.02.2023

obj022023.pdf

144

01.03.2023 - 31.03.2023

obj032023.pdf

145

01.04.2023 - 30.04.2023

obj042023.pdf

146

01.05.2023 - 31.05.2023


obj052023.pdf

147

01.06.2023 - 30.06.2023

obj062023.pdf

148

01.07.2023 - 31.07.2023

obj 072023.pdf

149

01.08.2023 - 31.08.2023

obj082023.pdf

150

01.09.2023 - 30.09.2023

obj092023.pdf

151

01.10.2023 - 31.10.2023

obj102023.pdf

152

01.11.2023 - 30.11.2023

obj112023.pdf

153

01.12.2023 - 31.12.2023

obj122023.pdf

154

01.01.2024 - 31.01.2024

obj012024.pdf

155

01.02.2024 - 29.02.2024

obj022024.pdf

156

01.03.2024 - 31.03.2024

obj032024.pdf

157

01.04.2024 - 30.04.2024

obj042024.pdf

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.