Objednávky

Por. číslo

Obdobie 

Vystavené objednávky

126

01.10.2021 - 31.10.2021


obj102021.pdf

1 rok : 2012
2 01.01.2012 - 31.01. 2012
objedjanuar2012.pdf
3
01.02.2012 - 28.02.2012
objedfebr2012.pdf
4 01.03.2012 - 31.03.2012 objedmarec2012.pdf
5 01.04.2012 - 30.04.2012 objed042012.pdf
6 01.05.2012 - 31.05.2012 objedmaj2012.pdf
7 01.06.2012 - 30.06.2012 objedjun2012.pdf
8 01.07.2012 - 31.07.2012 objednavky072012.pdf
9 01.08.2012 - 31.08.2012 objedaugust2012.pdf
10 01.09.2012 - 30.09.2012 objed092012.pdf
11 01.10.2012 - 31.10.2012 objednavky1012.pdf
12 01.11.2012 - 30.11.2012 objed112012.pdf
13 01.12.2012 - 31.12.2012 objed122012.pdf
14 rok : 2013
15 01.01.2013 - 31.01.2013 objed012013.pdf
16 01.02.2013 - 28.02.2013 Objednávky neboli vystavené
17 01.03.2013 - 31.03.2013 objed032013.pdf
18 01.04.2013 - 30.04.2013 objed042013.pdf
19 01.05.2013 - 31.05.2013 objed52013.pdf
20 01.06.2013 - 30.06.203 objed062013.pdf
21 01.07.2013 - 31.07.2013 objed072013.pdf
22 01.08.2013 - 31.08.2013 objed082013.pdf
23 01.09.2013 - 30.09.2013 objed092013.pdf
24 01.10.2013 - 31.10.2013 fakt102013.pdf
25 01.1.2013 - 30.11.2013 objed112013.pdf
26 01.12.2013 - 31.12.2013 objed122013.pdf
27  rok : 2014
28 01.01.2014 - 31.01.2014 objed.012014.pdf
29 01.02.2014 - 28.02.2014 objed022014.pdf
30 01.03.2014 - 31.03.2014 objed032014.pdf
31 01.04.2014 - 30.04.2014 objed.042014.pdf
32 01.05.2014 - 31.05.2014 objed052014.pdf
33 01.06.2014 - 30.06.2014 objed062014.pdf
34 01.07.2014 - 31.07.2014 objed072014.pdf
35 01.08.2014 - 31.08.2014 objed082014.pdf
36 01.09.2014 - 30.09.2014 objed092014.pdf
37 01.10.2014 - 31.10.2014 objed102014.pdf
38 01.11.2014 - 30.11.2014 objed.112014.pdf
39 01.12.2014 - 31.12.2014 Objednávky  neboli vystavené
40 rok: 2015
41 01.01.2015 - 31.01.2015 objed012015.pdf
42 01.02.2015 - 28.02.2015 objed022015.pdf
43 01.03.2015 - 31.03.2015 objed032015.pdf
44 01.04.2015 - 30.04.2015 obj042015.pdf
45 01.05.2015 - 31.05.2015 objed.052015.pdf
46 01.06.2015 - 30.06.2015 objed062015 (1).pdf
47 01.07.2015 - 31.07.2015 Objednávky neboli vystavené
48 01.08.2015 - 31.08.2015 Stiahnuť
49 01.09.2015 - 30.09.2015 Stiahnuť
50 01.10.2015 - 31.10.2015 Stiahnuť
51 01.11.2015 - 30.11.2015 Stiahnuť
52
01.12.2015 - 31.12.2015
Stiahnuť
53
rok: 2016
54
01.01.2016 - 31.01.2016
Stiahnuť
55
01.02.2016 - 29.02.2016
Stiahnuť
56
01.03.2016 - 31.03.2016
Stiahnuť
57
01.04.2016 - 30.04.2016
Stiahnuť
58
01.05.2016 - 31.05.2016
Stiahnuť
59
01.06.2016 - 30.06.2016
Stiahnuť
60
01.07.2016 - 31.07. 2016
Stiahnuť
61
01.08.2016 - 31.08.2016
Stiahnuť
62
01.09.2016 - 30.09.2016
Stiahnuť
63
01.10.2016 - 31.10.2016
Stiahnuť
64
01.11.2016 - 30.11.2016
Stiahnuť
65
01.12.2016 - 31.12.2016
Objednávky neboli vystavené
66
rok: 2017
67
01.01.2017 - 31.01.2017
Stiahnuť
68
01.02.2017 - 28.02.2017
Stiahnuť
69
01.03.2017 - 31.03.2017
Stiahnuť
70
01.04.2017 - 30.04.2017
Stiahnuť
71
01.05.2017 - 31.05.2017
Stiahnuť
72
01.06.2017 - 30.06.2017
Stiahnuť
73
01.07.2017 - 31.07.2017
Stiahnuť
74 01.08.2017 - 31.08.2017 Stiahnuť
75
01.09.2017 - 30.09.2017
Stiahnuť
76
01.10.2017 - 31.10.2017
Stiahnuť
77
01.11.2017 - 30.11.2017
Stiahnuť
78
01.12.2017 - 31.12.2017
Stiahnuť
79
rok 2018
80
01.01.2018 - 31.01.2018
Stiahnuť
81
01.02.2018 - 28.02.2018
Stiahnuť
82
01.03.2018 - 31.03.2018
Stiahnuť
83
01.04.2018..30.04.2018
Stiahnuť
84 01.05.2018 - 31.05.2018 Stiahnuť
85 01.06.2018 - 30.06.2018 Stiahnuť
86 01.07.2018 - 31.07.2018 Stiahnuť
87 01.08.2018 31.08.2018 Stiahnuť
88 01.09.2018 - 30.09.2018 Stiahnuť
89 01.10.2018 - 31.10.2018 Stiahnuť
90 01.11.2018 - 30.11.2018 Stiahnuť
91
01.12.2018 - 31.12.2018
Stiahnuť
92 01.1.2019 - 31.01.2019 Stiahnuť
93 01.02.2019 - 28.02.2019 Stiahnuť
94 01.03.2019 - 31.03.2019 Stiahnuť
95 01.04.2019 - 30.04.2019 Stiahnuť
96
01.05.2019 - 31.05.2019
Stiahnuť
97
1.06.2019 - 30.06.2019
Stiahnuť
98 01.07.2019 - 31.07.2019 Stiahnuť
99
01.08.2019 - 31.08.2019
Stiahnuť
100
01.09.2019 - 30.09.2019
Stiahnuť
101 01.10.2019 - 31.10.2019 Stiahnuť
102 01.11.2019 - 30.11.2019 Stiahnuť
103 01.12.2019 - 31.12.2019
Stiahnuť
104 01.01.2020 - 31.01.2020 Stiahnuť
105 01.02.2020 - 29.02.2020 Stiahnuť
106 01.03.2020 - 31.03.2020 Stiahnuť
107 01.04.2020 - 30.04.2020 Stiahnuť
108 01.05.2020 - 31.05.2020 Stiahnuť
109 01.06.2020 - 30.06.2020 Stiahnuť
110 01.07.2020 - 31.07.2020
Stiahnuť
111 01.08.2020 - 31.08.2020 Stiahnuť
112 01.09.2020 - 30.09.2020 Stiahnuť
113 01.10.2020 - 31.10.2020 Stiahnuť
114 01.11.2020 - 30.11.2020 Stiahnuť
115 01.12.2020 - 31.12.2020 Stiahnuť
117 01.01.2021 - 31.01.2021 Stiahnuť
118 01.02.2021 - 28.02.2021 Stiahnuť

119

01.03.2021 - 31.03.2021

obj032021.pdf

120

01.04.2021 - 30.04.2021

obj042021.pdf

121

01.05.2021- 31.05.2021

obj052021.pdf

122

01.06.2021 - 30.06.2021

objed062021.pdf

123

01.07.2021 - 31.07.2021


obj072021.pdf

124

01.08.2021 - 31.08.2021

obj082021.pdf

125

01.09.2021 - 30.09.2021

obj092021.pdf