Zmluvy

Por.č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Zmluva

Cena s DPH v €

Dátum účinnosti zmluvy

686.

40/2024

Fekiač Jozef

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Fekiač (2).pdf

100,00

14.06.2024

1
22 - 11812 Union poisťovňa a.s. Úrazové poistenie - nezamestnaných urazove_poistenie.pdf 10,00
07.01.2011
2
23/2011/UNDP Priatelia Zeme- CEPA Energetická certifikácia bytových domov
Dokument_9.pdf 22.02.2011
3
11014 EU projekty s.r.o. Spracovanie písomného projektu euprojekty.pdf 420,00 15.03.2011
4
21023015 Celeritas 3 s.r.o. Prístup na internet OcÚ internet.pdf 13,94 15.03.2011
5
20923040 Celeritas 3 s.r.o. Prístup na internet MŠ internet2.pdf 12,99 15.03.2011
6
6300139339 SPP a.s. Úspora na dodávke plynu dodatokplyn.pdf 18.03.2011
7
173/2011 SOMI Trencín spol. s r. o. Programové vybavenie Dokument_3.pdf 04.04.2011
8
1/2011 Ing. Nataša Paulínyová Podklady k protipovodňovým opatreniam k Doplnku č. 6 ÚPD UPD.pdf 380,00 13.04.2011
9
2213/VO/2011 CEVO s.r.o. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok Dokument_33.pdf 125 385,60 29.04.2011
10
7/2011 Remonta s.r.o. Servisné prehliadky plyn. kotlov byt. domov Dokument_8.pdf 2 374,62 02.05.2011
11

SPP-distribúcia a.s.

Zriadenie vecného bremena Dokument_25.pdf 16.05.2011
12 č. VP/11/01901/001 SOZA Organizovanie kult. podujatí Dokument_7.pdf 18.05.2011
13 č. VP/11/01901/002 SOZA Prevádzkovanie letného kina Dokument_6.pdf 18.05.2011
14 č. 0577939/00CRZ Slovnaft, a.s. Dar na akciu "Rozprávkový les" Dokument_13.pdf 1 000,00 23.05.2011
15 č. 411/2011ODTRFR BBSK  Konštrukcia letnho kina Dokument_12.pdf 300,00 15.06.2011
16 č. 1317390 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_14.pdf 22.06.2011
17 č. 1306549 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_15.pdf 22.06.2011
18 č. 1213731 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_16.pdf 22.06.2011
19 č. 1213716 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_17.pdf 22.06.2011
20 č. 1213714 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_18.pdf 22.06.2011
21 č. 1213707 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_19.pdf 22.06.2011
22 č. 1312375 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_20.pdf 22.06.2011
23  č. 1315607 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_21.pdf 22.06.2011
24  č. 1306837 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_22.pdf 22.06.2011
25 č. 1213725 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_23.pdf 22.06.2011
26 č. 1213705 SSE a.s. dodávka elektriny Dokument_24.pdf 22.06.2011
27 č.  1/2011 All22 s.r.o. prenáom nehnuteľnosti obce Dokument_35.pdf 50,00 01.08.2011
28 . 75/11-2082  EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. Oprava ČOV Stožok - bytovky Dokument_57.pdf 23 976,00 15.08.2011
29 č. 299/2011 Bystriansky s.r.o. Dodávka mäsových výrobkov do ŠJ Stožok Dokument_36.pdf 05.09.2011
30 č. 22-11908 UNION poisťovňa a.s Úrazové poistenie nezamestnaných Dokument_45.pdf 3,60 14.09.2011
31 č. 329/2011 Michal Kamenský Nákup piána pre CVČ Dokument_46_piano_KZ.pdf 400,00 04.10.2011
32 č. 78998 08U01 Environmentálny fond Dotácia na výstavbu Kanalizáciu a ČOV Dokument_47.pdf 192 458,00 25.10.2011
33 č. 111012E EU PROFI s.r.o. Spracovanie projektu Kanalizácia a ČOV zluva_o_dielo.pdf 400,00 03.11.2011
34 č. 359/2011 Služby Božieho milosrdenstva n.o. Potravinová pomoc 2011 potr.pomoc.pdf 16.11.2011
35 č.4/2012 Marius Pedersen a.s.

Vývoz a zneškodňovanie

kom. odpadu 

mariuspedersen.pdf 21.11.2011
36 č. 356/2011

Marius Pedersen

a.s.

 Vývoz a zneškodňovanie

kom. odpadu

marped356.pdf 21.11.2011
37 č. 370/2011 Štefan Sľúka Zimná údržba miestnych komunikácií zimna_udrzba.pdf 29.11.2011
38 č. 46/2011 Priatelia Zeme - CEPA Vypracovanie energetického certifikátu budov Dokument_59.pdf 12.12.2011
39 č. 22-12002 Union poisťovňa a.s Úrazové poistenie nezamestnaných AČ Poistna_zmluva_Union_c.22_-12002.pdf 3,60 31.01.2012
40 č. 22-12007

Union poisťovňa

a.s.

Úrazové poistenie nezam. AČ Poistna_zmluva_Union_c.22_-12007.pdf 19,80 15.02.2012
41 č. 80/2012 Dôvera ZP a.s. Podávanie výkazov elektronicky Stiahnuť 22.02.2012
42 č. 81/2012 Erik Plencner Prenájom MKS Stiahnuť 56,43 27.02.2012
43 č. 86117 08U01 Environmentálny fond  Dotácia na stavbu "Kanalizáca a ČOV" Zmluva_Environmentalny_fond.pdf 198 464,00 27.03.2012
44 č. 90/2012 Ing. Cibulová Daniela, audítor SKAU Výkon auditu Zmluva_Ing.Cibulova_Daniela.pdf 498,00 28.03.2012
45 č. VP/12/01901/001  SOZA  Bratislava   Povolenie - letné kino Stiahnuť 206,98 25.04.2012
46 č. VP/12/019001/002 SOZA Bratislava Povolenie organiz.kult. podujatí Stiahnuť 112,56 25.04.2012
47 Golianová Eva Prenájom bytu Dodatok c.2 Golianova.rtf 29.04.2012
48 Hudák Milan Prenájom bytu Dodatok c.2 Hudakovci.rtf 29.04.2012
49 Vidiečan Ivan  Prenájom bytu Dodatok c.2 Vidiecanovci.rtf 29.04.2012
50 Paprčková Marta  Prenájom bytu Dodatok c.2 Paprckova.rtf 29.04.2012
51  Stankovič Kamil Prenájom bytu Dodatok c.2 Stankovicova.rtf 29.04.2012
52 Petráš Pavel Prenájom bytu Dodatok c.2 Petrasovci.rtf 29.04.2012
53 Benko Matúš, Ing. Prenájom bytu Dodatok c.2 Benko Kucerova.rtf 29.04.2012
54 Golian Tomáš Prenájom bytu Dodatok c.2 Golianovci.rtf 29.04.2012
55 Kucháriková Martina Prenájom bytu Dodatok c.2 Kucharikovci.rtf 29.04.2012
56 Čierny Peter, Ing Prenájom bytu Dodatok c.2 ciernovci.rtf 29.04.2012
57 Sabol Július Prenájom bytu Dodatok c.2 Sabol.rtf 29.04.2012
58 Psotková Renáta Prenájom bytu Dodatok c.2 Psotkova Renata.rtf 29.04.2012
59 Ďurkovic Ján Prenájom bytu Dodatok c.2 Durkovicovci.rtf 29.04.2012
60 Mikuš Milan, Ing. Prenájom bytu Dodatok c.2 Mikusovci.rtf 29.04.2012
61 Palková Adriana Prenájom bytu Dodatok c.2 PAlkova.rtf 29.04.2012
62 Václavík Ján Prenájom bytu Dodatok c.2 Vaclavikovci.rtf 29.04.2012
63 Povalač Ľubomír Prenájom bytu Dodatok c.2 Povalacovci.rtf 29.04.2012
64 Stankovič Kamil ml. Prenájom bytu Dodatok c.2 Stankovic.rtf 29.04.2012
65 Kucej Jaroslav Prenájom bytu Dodatok c.2 Kucejovci.rtf 29.04.2012
66 Kucháriková Veronika Prenájom bytu Dodatok c.2 Kucharikovci.rtf 29.04.2012
67 Šulek Milan Prenájom bytu Dodatok c.2 Sulekovci.rtf 29.04.2012
68 Slosiariková Jarmila Prenájom bytu Dodatok c.2 Slosiarikova.rtf 29.04.2012
69 Ugler Alexander Prenájom bytu Dodatok c.2 Uglerovci.rtf 29.04.2012
70 Daniš Peter Prenájom bytu Dodatok c.4 Danisovci.rtf 29.04.2012
71 Marcineková Magdaléna Prenájom bytu Dodatok c.2 Marcinekova.rtf 29.04.2012
72 Šáteková Amádea Prenájom bytu Dodatok c.2 Satekova.rtf 29.04.2012
73 Schwarz Zoltán Prenájom bytu Dodatok c.2 Schwarz.rtf 29.04.2012
74 Záchenský Marian Prenájom bytu Dodatok c.2 Zachensky.rtf 29.04.2012
75 Ondrejka Igor Prenájom bytu Dodatok c.2 Ondrejkovci.rtf 29.04.2012
76 Kentošová Martina Prenájom bytu Dodatok c.2 Kentosovci.rtf 29.04.2012
77 Suja Ján Prenájom bytu Dodatok c.2 Suja.rtf 29.04.2012
78 Múčka Roman Prenájom bytu Dodatok c.2 Mucka.rtf 29.04.2012
79 Šalko Peter, MVDr. Prenájom bytu Dodatok c.2 Salkovci.rtf 29.04.2012
80 Gažo Lukáš Prenájom bytu Dodatok c.2 Gazo.rtf 29.04.2012
81 Melicherčíková Anna Prenájom bytu Dodatok c.2 Melichercikova.rtf 29.04.2012
82 Švarcová Dušana Prenájom bytu Dodatok c.2 Svarcova.rtf 29.04.2012
83 Frindt Ivan Prenájom bytu Dodatok c.2 Frindtovci.rtf 29.04.2012
84 Kucbeľ Ján Prenájom bytu Dodatok c.2 Kucbelovci.rtf 29.04.2012
85 č. 138/2012 Monika Gondová Prenájom priestorov VIP ŠOA Dokument_110.pdf 0 09.05.2012
86 č. UVSR-268/2012 Úrad vlády SR Dotácia na výstavbu tržnice Stiahnuť 10 000 28.05.2012
87 č. 146/2012 Národná dialničná spoločnosť a.s.  Bratislava Chodník k autobusovej zastávke pri ceste I/50  narodna_dialnicna.pdf 29.05.2012
88 č. 22-12045 Union poisťovňa a.s, Bratislava Úrazové poistenie nezam. AČ urazpoisteniejun.pdf 10,80 29.05.2012
89  č.176/2012 Milan Prajdák Výkon práce technika požiarnej ochrany poz.technik.pdf 50,00 11.06.2012
90 č. 177/2012 Jozef Pavlov Prenájom MKS Dokument_123.pdf 56,43 12.06.2012
91 č. 0636896/00CRZ Slovnaft, a.s., Bratislava Dar na Rozprávkovýes 2012 DarSlovnaft.pdf 1 000,00 18.06.2012
92 Remonta spol. s r.o. Sponzorstvo na Rozprávkový les 2012 Remontasponz.pdf 50,00 26.06.2012
93 JGL s.r.o. Detva Sponzorstvo na Rozprávkový les 2012 darRL.pdf 100,00 28.06.2012
94 č. 02/2012/18 LESY SR, š.p. Banská Bystrica príspevok na opravu cesty KMBT_215_00081.pdf 5000,00 03.07.2012
95 č. 703/2012/ODDRHA BBSK Dotácia pre CVČ BBSKDFS.pdf 300,00 04.07.2012
96 č.712/2012/ODDRHA BBSK Dotácia na akciu Guľášmajster 2012 BBSKg.pdf 200,00 04.07.2012
97 č. 08/12 PS ELEKTRO s.r.o Revízie bleskozvodov, el. rozvodov KMBT_215_00204.pdf 16.07.2012
98 č. U927/2012

 MADE spol. s r.o.

B. Bystrica

Informačný systém Urbis Dokument_22_2.pdf 350,00 20.07.2012
99 č. 421694052 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Prenájom multifunkčného zar. Bizhub 215 KMBT_215_00019.pdf 67,04 27.08.2012
100 č.22-12094 UNION poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie KMBT_215_00046.pdf 7,20 19.09.2012
101 č. 30603/ZoBKZ

 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Bratislava

Odkúpenie pozemku - R2 KMBT_215_00045.pdf 627,22 28.09.2012
102 č. 341/2012 M- fly, s.r.o. Zhotovenie stavby "Zelená oáza oddychu ZMLUVA_O_DIELO-1.rtf 80 348,40 04.10.2012
103 č. 30603/NZ-174/2012

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Bratislava

Prenájom pozemkov pod stavbu rýchlostnej komunikácie R2 KMBT_215_00067.pdf 2 849,93 28.09.2012
104 č. 35/2012

 AQUAvrt, s.r.o.

Sliač

realizácia vrtných prác KMBT_215_00759.pdf 2160,00 05.10.2012
105 č. 121005

 EU PROFI, s.r.o.

Zvolenská Slatina

vypracovanie písomných projektov KMBT_215_00084.pdf 950,00 06.11.2012
106 č.1 k U927/2012

 MADE spol. s r.o.

B. Bystrics

doplnenie informačného systému o modul DPH KMBT_215_00112.pdf 40,00 16.11.2012
107 č. 45/2012

 AQUAvrt, s.r.o.

Sliač

realizácia vrtných prác KMBT_215_00115.pdf 2232,00 08.11.2012
108 č. KaHR-22VS-1001/0251/109

 Ministerstvo hospodárstva SR

Slov. inovačná a energetická agentúra

Bratislava

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok zmluva_stozok.pdf 162044,16 05.01.2013
109  č. 22-12178 Union poisťovň, a.s. Bratislava Úrazové poistenie - aktivační KMBT_215_00148.pdf 13,20 28.01.2013
110 č. SAP 10000086073/3489

Skanska SK a.s.

 Bratislava

Realizácia stavby"Stožok - Kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred jej dokončením" ZoD_Stozok-kanalizaciaplatne.doc 150 675,64 21.02.2013
111 č. 82/2013

 Pavel Sľúka

Stožok

Zimná údržba ciest zimna_udrzba (1).pdf 25.02.2013
112 č. 83/2013

 Erik Plencner

Detva

Usporiadanie akcie v MKS zmluva-o-prenajme-MKS.pdf 56,43 05.04.2013
113 č. 103/2013 Agrosev, spol.   s r.o. Reklama - Guľášmajster 2013 KMBT_215_00203.pdf 500,00 14.05.2013
114 č. 33/07

PK Doprastav a.s.

 Žilina

Reklama -

Guľášmajster 2013

KMBT_215_00214.pdf 200,00 15.05.2013
115 č. 336/2013/UDP Bnskobystrický samosprávny kraj Dotácia na akciu"Guľášmajster 2013" KMBT_215_00206.pdf 500,00 16.05.2013
116 č. 125/2013

 PPS Group a.s.

Detva

Reklama - Guľášmajster 2013 KMBT_215_00210.pdf 300,00 21.05.2013
117 č. 155/2013 FKM s.r.o. Finančný dar Guľášmajster 2013 KMBT_215_00221.pdf 100,00 24.05.2013
118 č. 2/2013 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stožok Dotácia pre farský úrad Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_FU.doc 3 320,00 06.06.2013
119 č. 1/2013 OŠK Stožok Dotácia pre OŠK Stiahnuť 6 000,00 17.06.2013
120 č.VP/13/01901/001 SOZA Bratislava Kult. akcie obce KMBT_215_00224.pdf 24.06.2013
121 č. MK-6015/2013/7.3 Ministerstvo kultúry SR Prezentácia DFS Stožkárik - Guľášmajster 2013 KMBT_215_00231.pdf  1000,00 26.06.2013
122 č. R2013/165 COOP Jednota Krupina, s.d. Dar na Rozprávkový les 2013 KMBT_215_00230.pdf 70,00 26.06.2013
123 č. 1/2013 OŠK Stožok Dotácia pre OŠK KMBT_215_00233.pdf 6 000,00 26.06.2013
124 č. R2013/166

 JGL s.r.o.

Detva

Dar na Rozprávkový les 2013 KMBT_215_00232.pdf 150,00 26.06.2013
125 č. 156/2013

 Hydrex s.r.o.

Hriňová

Reklama Guľášmajster 2013 KMBT_215_00237.pdf 150,00 26.06.2013
126 č. 196/2013 NetSpace s.r.o. Poskytnutie časti veci - internet KMBT_215_00246.pdf 19.07.2013
127 č. VP/13/01901/002

SOZA

 Bratislava

Prevádzkovanie letného kina KMBT_215_00251.pdf 23.07.2013
128 č. U1679/2013  MADE spol. s r.o. Licencia IS URBIS KMBT_215_00261.pdfStiahnuť 06.08.2013
129 č. 2013/221  MADE spol. s r.o. Eletronické zasielanie faktúr KMBT_215_00262.pdf 06.08.2013
130 č. 239/2013 Ondrej Čierny Dar na Rozprávkový les 2013 KMBT_215_00267.pdf 100,00 21.08.2013
131  č. 606201295 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Zmena č. vodomeru KMBT_215_00269.pdf 27.08.2013
132 č. 2013/286

 TOMS-SK s.r.o.

Detva

Dar na akciu Guľášmajster 2013 KMBT_215_00286.pdf 150,00 01.10.2013
133 č. 695/19.8.2013 Obec Turany Realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania el. energie KMBT_215_00292.pdf  09.10.2013
134 č. 44/2013/08411/M/R  CESTY NITRA, a.s. Prepojenie obce Stožok-Klokoč KMBT_215_00296.pdf 107 672,86 09.10.2013
135 č. 30603/KZ-259/2013/Stožok/11519/GEOD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odpredaj pozemku pod R2 KMBT_215_00298.pdf 627,22 09.10.2013
136 č. 696/19.8.2013  Obec Chtelnica Realizácia procesu centrálneho verejného obstarávania zemného plynu KMBT_215_00300.pdf 15.10.2013
137 č. 319/2013

M-fly, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Zelená oáza oddychu Zmluva_o_dielo_M-fly.pdf 80719,27 28.10.2013
138 č. 131002

EU PROFI, s.r.o.

Zvolenská Slatina 

Spracovanie projektov KMBT_215_00317.pdf 550,00 08.11.2013
139 č. ZoZDE / NN-121337

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Žilina 

Dodávka elektriny KMBT_215_00318.pdf 08.11.2013 
140  č. 6300205285 SPP, a.s.Bratislava Dodávka plynu Stiahnuť 18.11.2013
141  č. 0013065491 SSE, a.s.Žilina Dodávka elektriny do 31.12.2013 - zmena ističa Stiahnuť 18.11.2013
142 č. 0012137311  SSE, a.s.Žilina Dodávka elektriny do 31.12.2013 - zmena ističa Stiahnuť 20.11.2013
143 č. 0012137253  SSE, a.s.Žilina Dodávka elektriny do 31.12.2013 - zmena ističa Stiahnuť 20.11.2013
144 č.2013/335  SLOVCHEMA distribution, s.r.o.Prievidza Dodávka chlórňanu sodného na dezinfekciu vody Stiahnuť 21.11.2013
145 č. 22 - 12345  UNION poisťovňa a.s. Bratislava Poistenie prac. v rámci menších obecných služieb Stiahnuť 7,20 16.01.2014
146  č. 1/2014 Agentúra S+L s.r.o. Ochrana a zabezpečovanie poriadku na akcii Guľášmajster Stiahnuť 03.02.2014
147 č. KaHR-22VS-1001/0251/109 Slovenská inovačná a energetická agentúra Projekt - verejné osvetlenie Stiahnuť 04.02.2014
148 č. 2/2014 ZRŠ rodičov pri MŠ Stožok Finančný dar Stiahnuť 200,00 05.02.2014
149 č. 203-11-740/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava údaje z katastra nehnuteľností Stiahnuť 10.02.2014
150 č. 140202 EU Profi, s.r.o.Zvolenská Slatina koordinovanie procesu ver. obstarávania VO Stiahnuť 550,00 27.02.2014
151 č. 5190005338  Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové poistenie ÚoZ menšie obecné služby Stiahnuť  6,50 28.02.2014
152 č. 0411/14/Z006  Doprastav a.s.Bratislava Nájom pozemkov pre R2 Stiahnuť 07.03.2014
153 č. 2014/069 Slovak Telekom a.s.Bratislava Nájom nebytových priestorov Stiahnuť 17.03.2014
154 č. KaHR-22VS-1001/0251/109 Ministerstvo hospodárstva SRSIEA Bratislava Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Stožok Stiahnuť 21.03.2014
155  č. 82/2014 Ing. Cibulová DanielaBanská Bystrica  Overenie účtovnej závierky, priebežný audit Stiahnuť 498,00 01.04.2014
156 č. 22-41216 Union poisťovňa Lučenec Poistenie majetku MŠ Stiahnuť 52,16 4.04.2014
157 č.2014085 Stožok  Zmluva o nájme pozemku Stiahnuť 04.04.2014
158 č.2014097 Geosense SK s.r.o.Košice  Zmluva o dielo Stiahnuť 22.04.2014
159 č.2014098 Lehota   Zmluva o dielo Stiahnuť 23.04.2014
160 č. 045/2014-IZ-4.0/V Bratislava   Zmluva o spolupráci Stiahnuť 15.05.2014
161 č. 135/2014 Vígľaš odpredaj pozemku Stiahnuť 396,00 22.05.2014
162 č. 143/2014 STRABAG s.r.oBratislava   Zmluva o prenájme plochy Stiahnuť 26.05.2014
163 č. 138/2014 Detva  Zmluva o reklame Stiahnuť 300€ 29.05.2014
164 č. 152/2014 Detva  Zmluva o reklame Stiahnuť 200€ 29.05.2014
165 č. 121/2014 Žilina  Zmluva o reklame Stiahnuť 250€ 29.05.2014
166 č. 138/2014 Zvolen  Zmluva o reklame  Stiahnuť 150€ 09.06.2014
167 č. VP/14/01901/001 Bratislava  Hromadná licenčná zmluva Stiahnuť 17.06.2014
168 č. 2200078 Pôdohospodárska platobná agentúra Zelená oáza oddychu Stožok Stiahnuť 67 266,06 € 18.06.2014
169 č. 182/2014  JGL s.r.o. Detva Fin. dar na akciu Rozprávkový les Stiahnuť 100,00 18.06.2014
170 č. 41/PODF3-46/14 SAŽPBanská Bystrica Dotácia "Obnova historickej zvoničky a okolia" Stiahnuť 4 700,00 23.06.2014
171 č.212/2014 COOP Jednota Krupina Darovacia zmluva Rozprávkový les 2014 Stiahnuť 70€ 26.06.2014
172 č. VP/14/01901/002 SOZA  Hromadná licenčná zmluva Stiahnuť 03.07.2014
173 č. 2014/228 Remonta s.r.o  Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 100€ 04.07.2014
174 č. 0682528/00CRZ Slovnaft a.s.  Darovacia zmluva Stiahnuť 1000€ 04.07.2014
175 č. 140711 EÚ PROFI s.r.o  Zmluva o dielo  Stiahnuť 31.07.2014
176 č. 5190005143 Komunálna poiťovňa a.s. Úrazové poistenie  Stiahnuť 07.08.2014
177 č. 1/2014 Miroslav Sabol, Stožok Zabezpečenie metrológie Stiahnuť 28.08.2014
178 č. 140902 EU PROFI s.r.o  Zmluva o dielo Stiahnuť 11.09.2014
179 č. 2014288 PK Doprastav a.s   Zmluva o užívaní Stiahnuť 11.09.2014
180 č. DOD/01-2014/045/2014-IZ-4.0/V Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Navýšenie počtu opatrovateliek Stiahnuť 01.10.2014
181 č. 350/2014 Sopa plus s.r.o Sliač Zateplenie Ocú Stiahnuť 01.10.2014
182 č. 351/2014  Sopa plus s.r.oSliač  Spevnenie chodníka Stiahnuť 01.10.2014 
183 č. 2241216  Union poisťovňa a.s  Poistenie majetku  Stiahnuť 16.10.2014 
184 č.1 k zmluve č.41/POD3-46/14 Slovenská agentúra životného prostredia Poskytnutie dotácie na Zvoničku Stiahnuť 30.10.2014
185 č. 2014/365 Skanska SK a.s.Bratislava Stožok - Kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred jej dok. Stiahnuť 31.10.2014
186 č.02-2014/045/2014-IZ-4.0/V Implementačná agentúra pre Operačný programZamestnanosť a sociálna inklúzia Dodatok k zmluve - opatrovateľská služba Stiahnuť 03.11.2014
187 č. 141004 EU PROFI, s.r.o.Zvolenská Slatina Spracovanie projektu Kanalizácia a ČOV Stiahnuť 250,00 04.11.2014
188 č. 2014374 Sopa plus s.r.oSliač Dodatok č.1 k zmluve - práce na viac pri zatepľovaní OÚ Stožok Stiahnuť 06.11.2014
189 č. 2014407 Sľúka ŠtefanStožok 215 Údržba miestnych komunikácií Stiahnuť 02.12.2014
190 č. 411/2014 I.S.O.N. spol. s r.o. Rekonštrukcia mostíka pri majeri Stiahnuť 23 911,51 11.12.2014
191 č.150103 EU PROFI s.r.o Implementácia projektu Stiahnuť 23.01.2015
192 Dodatok č. DOD/03-2015//045/2014-IZ-4.0/V Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Dodatok k zmluve - opatrovateľská služba Stiahnuť 23.01.2015
193 Poistná zmluva č. 5190014921 Komunálna poisťovňa a.s. Úrazové poistenie pre zamestnancov počas aktivačnej činnosti Stiahnuť 28.01.2015
194 1582-8/2015 Pedagogická fakulta UMB Pedagogická prax v MŠ Stiahnuť 26.02.2015
195 Zmluva o dielo č. 02/2015 REMONTA s.r.o Servisné prehliadky plynových kotlov v nájomných bytoch Stiahnuť 10.03.2015
196 č. 68/2015 Geosense SK s.r.o.Košice Osobné údaje Stiahnuť 27.03.2015
197 č. 69/2015 Geosense SK s.r.o.Košice Dodatok č. 1 Stiahnuť 27.03.2015
198 č. 05/2015 EU PROFI s.r.o Rámcová zmluva Stiahnuť 30.03.2015
199 č. 06/2015 EU PROFI s.r.o Rámcová zmluva Stiahnuť 30.03.2015
200 č. 103/2015 d.sing s.r.o Rámcová zmluva Stiahnuť 27.04.2015
201 č. 106/2015 ng. Andrea Nemcová Odkúpenie žalúziína OcÚ Stiahnuť 30.04.2015
202 č. 615017809 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody Stiahnuť 30.04.2015
203 č. 112/2015 CEVO, s.r.o. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Stiahnuť 157 112,30 05.05.2015
204 č.122/2015  BAPO DETVA s.r.o  Guľášmajster 2015 Stiahnuť 11.05.2015
205 č.123/2015 Beton Bau s.r.o Guľášmajster 2015 Stiahnuť 11.05.2015
206 č.124/2015 LIGNUM MS s.r.oDetva Guľášmajster 2015 Stiahnuť 13.05.2015
207 č.125/2015 PK Doprastav a.s.Žilina Guľášmajster 2015 Stiahnuť 13.05.2015
208 č.126/2015 TOMS SK s.r.o Guľášmajster 2015 Stiahnuť 14.05.2015
209 č. VP/15/01901/001 SOZA Bratislava Guľášmajster 2015 Stiahnuť 21.05.2015
210 č. 2015/131 Coop JednotaKrupina Rozprávkový les 2015 Stiahnuť 20.05.2015
211 č. DOD/04-2015/045/2014-IZ-4.0/V IA MPSVaR SR Zmena v názve zmluvnej strane Stiahnuť 27.05.2015
212 č. 121337 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. Dodatok dodávka el. energie Stiahnuť 27.05.2015
213 č. VP/15/01901/002 SOZA Hromadná licenčná zmluva Stiahnuť 11.06.2015
214 č. 223/AU/15 Slovenská sporiteľňa, a.s. Prekleňovací úver na rekonštrukciu VO Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
16.06.2015
215 č. 157/2015 Ondrej Čierny Nákladná doprava Detva Rozprávkový les 2015 Stiahnuť 16.06.2015
216 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0251/109 Slovenská inovačná a energetická agentúra Rekonštrukcia a modernizácia VO v Obci Stožok Stiahnuť 22.06.2015
217 č. 174/2015 WILLING a.s. Zvolen Rozprávkový les Stiahnuť 26.06.2015
218 č. 180/2015 Nízkokapacitné bývanie IVY, Stožok Rozprávkový les  Stiahnuť 26.06.2015
219 č. 181/2015 Ing. Andrea Nemcová Stožok Rozprávkový les Stiahnuť 26.06.2015
220 č.0702033/00CRZ SLOVNAFT a.s. Bratislava Rozprávkový les Stiahnuť 26.06.2015
221 č. 182/2015 ELORA Slovakia s.r.o , Čadca Rozprávkový les Stiahnuť 26.06.2015
222 č. 184/2015 Slavia Production Systems a.s. Stiahnuť 01.07.2015
223 č. 315/2015/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica Dotácie na rok 2015 Stiahnuť 1 200,00
03.07.2015
224 č. 185/2015 Ing. Jaroslav SpačekNitra Verejné obstarávanie Stiahnuť 900,00 03.07.2015
225 č. 186/2015 FD Management s.r.o.Topoľčany Vypracovanie žiadosti o poskytnutie  NFP Stiahnuť 1198,80 03.07.2015
226 č. 5-1/2015-RE Ing. arch. Alexander Bánovský REPROSZvolen Vypracovanie zmeny  a doplnku č. 8 k Územnému plánu Stiahnuť 4 326,06 21.07.2015
227 č. VP/15/01901/003 SOZA Bratislava Popl. za letné kino Stiahnuť 96,00 27.07.2015
228 č. 2015/215 Komunikačné Centrum Detva, n.o. Vypracovanie PHSR Stiahnuť 26.08.2015
229 č. 5190022841 Komunálna poisťovňa, Bratislava Úrazové poistenie Stiahnuť 13.09.2015
230 č. KaHR-22VS-1001/0251/109 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava Dodatok zmluvy Stiahnuť 14.09.2015
231 č. 330/2015-430/MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava Zmluva Stiahnuť 13.07.2015
232 č. 2015/232 VV s.r.o Horná 223/1 Poniky Zmluva o vývoze papiera Stiahnuť 23.09.2015
233 274/2015 JUDr.Sivoková Jana Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuť 100 4.11.2015
234
291/2015
DEUS Bratislava
Zmluva o pripojení k IS DCOM
Stiahnuť 14.12.2015
235 2015/298 Saroute,s.r.o Zmluva o dielo Stiahnuť 17.12.2015
236 2015/299 Marius Pedersen a.s. Dodatok č.5 Stiahnuť 16.12.2015
237 5-1/2015-RE Ing. arch. Alexander Bánovský - REPROS  Zmluva o dielo
"Zmeny a doplnky č. 8 k ÚPN Obce Stožok"
Stiahnuť 17.12.2015
238 2015/303 Štefan Sľúka Zimná údržba miestnych komunikácií Stiahnuť 18.12.2015
239 2015/000256 Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX WEB stránka stozok.sk Stiahnuť 18.12.2015
240
2015/000256
Trionyx
Licenčná zmluva
Stiahnuť 18.12.2015
241
2015/000255
Trionyx
Zmluva o dielo
Stiahnuť 18.12.2015
242
311/2015
SAKS Management, s.r.o.
Projekt kamerového systému
Stiahnuť 500,00
30.12.2015
243 11-4-11484 Union poisťovňa a.s. Poistenie OCÚ StiahnuťStiahnuť 340,72 08.01.2016
244 Dodatok č. 1 Ku kúpnej zmluve Z20154504_Z LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Stravné lístky Stiahnuť 12.01.2016
245 2016/000018 Ing. Martina Kukučková
ZAR-KON, Veľký Krtíš
ÚPN   Stiahnuť 13.01.2016
246 2016/000034 AGROSEV s.r.o Kúpa pozemku Stiahnuť 455 € 20.01.2016
247 15 064/01 Marius Pedersen a.s. Zmluva o prenájme odpadových nádob Stiahnuť 25.01.2016
248 N20160118020 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluva o spolupráci - opatrovateľská služba Stiahnuť 08.02.2016
250
SGE1113201511
ENVI-PAK, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (separovaný odpad)
Stiahnuť 11.02.2016
251
Dodatok č. 1 k LZ č. U1679/2013
MADE spol. s r.o.
URBIS
Stiahnuť 15.02.2016
252
5190025097
Komunálna poisťovňa
Poistenie aktivačných
Stiahnuť 26.02.2016
253
5160025096
Komunálna poisťovňa
Poistenie aktivačných
Stiahnuť 26.02.2016
254 2016/000088 Slovanet a.s. Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému Stiahnuťmluva

01.03.2016
255 2016/000090 Ďalog Ján Kúpna zmluva Stiahnuťuto 03.03.2016
256 č.30603/DoNZVB-056/2015/Stožok/SO613-00/SO614-00/1519/GEOD Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej náhrade Stiahnuť  218,97 07.03.2016
257 č. 00124/2016-PNZ-P46108/08.01 Slovenský pozemkový fond Ukončenie nájomnej zmluvy č. PNZ-P46108/08.00 Stiahnuť 11.03.2016
258 02/2016 FD Management s.r.o Mandátna zmluva Stiahnuť 11.03.2016
259
1/2016
Ing. Juraj Hrúz
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Stiahnuť 23.03.2016
260
1611840
Slovgram
Poplatok - autorský zákon
Stiahnuť 38,50
29.03.2016
261 č.610/257198-1 Wüstenrot poisťovňa a.s. PZP auto Škoda  Stiahnuť 01.04.2016
262 Dodatok k zmluve č. 15064/01 Marius Pedersen a.s. Aktualizácia zmluvy o vývoze KO

Stiahnuť SKM_C25822050309370.pdf

SKM_C25822050309380.pdf

15.04.2016
263 SGE1113201511 ENVI-PAK a.s. Rámcová dohoda o triedenom odpade Stiahnuť 20.04.2016

264 N20160118020D01 Implementačná agentúra MPSVaR SR Dodatok k zmluve o spolupráci opatrovateľská činnosť Stiahnuť 25.04.2016
265 166/2016 KRASLAV s.r.o Handlová Mandátna zmluva Stiahnuť 26.04.2016
266 2016/168 Ján Botto Zmluva o spolupráci Stiahnuť 27.04.2016
267 2016/179 Tomáš Veróny OaS  Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 29.04.2016
268
2016/195 Slavia Production System a.s. Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 03.05.2016
269 2016/218 BAPO Detva s.r.o Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 50 € 09.05.2016
270 2016/221 SAROUTE s.r.o. Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 300 € 09.05.2016
271 11-951-78900683 Union poisťovňa a.s. Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva Stiahnuť 12.05.2016
272 01/2016 NEDELKA s.r.o Oprava miestnych komunikácií /opravy asfaltových výtlkov Stiahnuť 16.05.2016
273 30603/ZoVB-005/Stožok/SO501-06/1519/GEOD Národná diaľničná spoločnosť Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť 16.05.2016

273
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č.0411/14/Z006 Doprastav a.s. Dodatok k nájomnej zmluve č. 0411/14/Z006 Stiahnuť 16.05.2016

274 ZIO/30600/Pstruša-Kriváň/1519/Va Národná diaľničná spoločnosť a.s. Odovzdanie a prevzatie objektu vyvolanej investície do vlastníctva prevádzky Stiahnuť 20.05.2016
275
3/2016
ZO Jednota dôchodcov na Slovensku Stožok
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Stiahnuť 300,00
25.05.2016

276
1/2016
Obecný športový klub Stožok
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Stiahnuť 25.05.2016
277 2016/299 OZ Horský prameň  Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 50 27.05.2016
278
0711024/00CRZ SLOVNAFT a.s. Darovacia zmluva Stiahnuť 1 000€ 31.05.2016
279 2016/327 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb - balík služieb Stiahnuť 14.06.2016
280 VP/16/01901/001 SOZA Hromadná licenčná zmluva Stiahnuť 14.06.2016
281 2016/329 COOP Jednota Krupina s.d. Darovacia zmluva RL 2016 Stiahnuť 70 14.06.2016
282 2016/339 ZUŠ Stožok Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuť 14.06.2016
283 291/2016 PK Doprastav Zmluva o reklame Stiahnuť 200 15.06.2016
284 2016/352 Ondrej Čierny Nákladná doprava Detva Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 100€ 21.06.2016
285 2016/357 STAVEBNINY BETONBAU s.r.o Zmluva o poskytnutí daru
Rozprávkový les 2016
Stiahnuť 100€ 23.06.2016
286 Zmluva č. 587/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 Banskobystrický samosprávny kraj Poskytnutá dotácia na akciu Guľášmajster 2016 Stiahnuť 1000€ 30.06.2016
287 Dodatok č. 6 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu Marius Pedersen a.s. Dodatok č. 6 Stiahnuť 30.06.2016
288 VP/16/01901/002 SOZA  Hromadná licenčná zmluva Stiahnuť 18.07.2016

289 2/2016 Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Stožok Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 2/2012 o poskytnutí  dotácie z rozpočtu Stiahnuť 3320€ 19.07.2016

290
479/2016
Ing. Daniela Cibulová
Zmluva o audítorskej činnosti
Stiahnuť 23.08.2016
291
484/2016
Fond na podporu umenia
Bratislava
Dotácia- Premiéra divadelnej hry
Stiahnuť 2 500 €
26.08.2016
292 2016/521 NEDELKA s.r.o Rekonštrukcia cestnej priekopy Stiahnuť 19.9.2016
293 1/2016 Emil Kamrla Zmluva o dielo 1/2016 Stiahnuť 30.09.2016
294 2016/552 Mesto Detva
J.G.Tajovského 7
Detva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Detva Stiahnuť 11.10.2016

295 2016/553 Igor Martin Demjen, Blažena Grnáčová, Ján Bohumeľ, Ing. Štefan Jucha, Elvíra Luptáková  Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť 11.10.2016
296 2016/554 Ing. Ivan Diamant Kúpna zmluva

SKM_C250i23091907330.pdf

11.10.2016
297
Dodatok č. 1
DEUS Bratislava
Pripojenie k IS DCOM
Stiahnuť 18.10.2016
298 S2016/00253 Obec Stožok Kúpna zmluva Stiahnuť 18.10.2016
299
30603/ZoVB-010/2016/Stožok/SO501-05/1519/GEOD
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zriadenie vecného bremena
Stiahnuť 13,20
03.11.2016
300 2016/69 Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Stiahnuť 23.11.2016
301
580/2016
Nájomná zmluva na pozemok
Prenájom pozemku
Stiahnuť 1,00
23.11.2016
302
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 11-4-11484
Union poisťovňa a.s.
Bratislava
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu obce
Stiahnuť 21.11.2016
303 2016/630 Ján Melicherčík, Prievidza Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť 07.12.2016
304 2017/000001 BETONIKA Pstruša, n. o. Zmluva o spolupráci Stiahnuť 02.01.2017
305 2017/000013 Obec Stožok Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena Stiahnuť 05.1.2017
306
14/2017
Milan Prajdák
Dobrá Niva
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
Stiahnuť 70,00
09.01.2017
307 2017/000024 Jozef Malatinec, Dúbravy 60 Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť 11.01.2017
308 2017/000029 Externé obstarávanie s.r.o Verejné obstarávanie Stožok- Rozšírenie ČOV a kanalizácie Stiahnuť 13.01.2017

309 4000296 Konica Minolta Servisná a materiálová zmluva Stiahnuť 30.01.2017

310 5001557 Konica Minolta  Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Stiahnuť 30.01.2017
311 2017/000088 Štefan Sľúka, Stožok 215 Zmluva o dielo - údržba miestnych komunikácií Stiahnuť 03.02.2017
312
1/2017
Základná umelecká škola, Stožok č. 47
Zmluva o nájme nebytových priestorov KD
Stiahnuť 0,00
17.02.2017
313 17015 Věra Rubáčová,
umelecká agentúra Radost. Bartošovice 414
Vystúpenie Guľášmajster 2017 Stiahnuť 17.02.2017
314 2017/000114 AGROSEV spol. s.r.o Výrub stromov Stiahnuť 17.02.2017
315 2017/000115 AGROSEV spol. s.r.o Výrub stromov Stiahnuť 17.02.2017
316 042BB050012 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuť 24.02.2017
317 2017/000118 Saroute s.r.o
Mládežnícka 326,
Považská Bystrica
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Stiahnuť 28.02.2017
318 SDA50014019 SLOVAKIA ENERGY Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny /zemného plynu pre odberovateľov Mimo Domácnosť Stiahnuť 10.03.2017
319 2017/000079 SCVČ QUO VADIS
I. Krasku 7, Zvolen
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuť 10.03.2017
320 2017/000080 Mesto Detva,
Tajovského 7, Detva
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuť 10.03.2017
321 2017/000160 Súkromné centrum voľného času Heuréka
Hlbiny 2, 960 01 Zvolen
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuť 28.03.2017
322 S2017/0032 Žiadatelia o zmenu ÚP Dohoda o obstaraní dodatku k územnému plánu uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka Stiahnuť 28.03.2017
323 2017/189 Slavia Production Systems a.s. Dúbravy, Areál PPS 48 Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 450€ 18.04.2017
324 2017/190 Súkromné cen.voľného času, Mgr. Mária Lešáneková,      A. Bernoláka 20, Detva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuť 18.04.2017
325 2017/194 VERÓNY OaS s.r.o
Osloboditeľov 933
Krupina
Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 200€ 24.04.2017
326 198/2017 Remonta spol. s.r.o
SNP 45
Zvolenská Slatina
Darovacia zmluva Stiahnuť 100€ 27.04.2017
327 2017022 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
Cintorínska cesta 809/22
Zmluva o dielo č. 2017022 Stiahnuť 02.05.2017
328 30603/ZoVB-001/2016/Stožok Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Bratislava
Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť 02.05.2017
329 2017/203 LIGNUM MS s.r.o
Areál PPS 1743, Detva
Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 100€ 02.05.2017
330 2017/000212 PK Doprastav a.s.
Kragujevská 11
Žilina
Zmluva o reklame Stiahnuť 200€ 09.05.2017
331 2017/000213 BAPO DETVA s.r.o.
Stožok 314, Detva
Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 50€ 09.05.2017
332 2017/000232 Saroute s.r.o,
Mládežnícka 326
Považská Bystrica
Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 500€ 15.05.2017
333 2017/000239 BETON BAU s.r.o
Stožok 132, Detva
Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 100€ 16.05.2017
334 2017/000255 SOZA  Hromadná licenčná zmluva
Guľášmajster 2017
Stiahnuť 22.05.2017
335 2017/000256 SOZA Hromadná licenčná zmluva Rozprávkový les 2017 Stiahnuť 22.05.2017
336 2017026 EU PROFI  s.r.o Projekt Multifunkčné ihrisko
Detské ihrisko
Stiahnuť 350€ 22.05.2017
337
712/2017/ODDF
BBSK
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
Stiahnuť 2 700,00
05.06.2017
338 2017/000284 Súkromná stredná odborná škola podnikania
Námestie mládeže 587/17
96001 Zvolen
Zmluv o zabezpečení realizácie odbornej praxe žiaka Stiahnuť 07.06.2017
339 2017/000288 Zmluva o poskytnutí daru Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 100€ 07.06.2017
340 2017/000289 regionPRESS s.r.o
Študentská 2
917 01 Trnava
Zmluva o inzercii Stiahnuť 07.062017
341 2017/000291 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Darovacia zmluva Stiahnuť 400€ 12.06.2017
342 2017/000296 WILLING a.s.
Nám. SNP 840/41
960 01 Zvolen
Zmluva o poskytnutí daru Stiahnuť 100€ 15.05.2017
343 22-12802 Union poisťovňa a.s. Hromadné úrazové poistenie -102-krátkodobé-aktivačné práce Stiahnuť 19.06.2017
344 0720889/00CRZ Slovnaft,  a.s., Vlčie hrdlo 1 Bratislava Darovacia zmluva č. 0720889/00CRZ Stiahnuť 1000€ 21.06.2017
345 2017/000303 GEOSTAV DETVA s.r.o
Piešť I. 274
Detva
Darovacia zmluva Stiahnuť 100€ 23.06.2017
346 2017/000315 VERÓNY OaS s.r.o
Osloboditeľov 933, Krupina
Zmluva o dielo
"Stožok-Rozšírenie ČOV a kanalizácie"
Stiahnuť 28.06.2017
347 11/2017 RENOVIA s.r.o.
Lieskovská cesta 488, Lieskovec
Zmluva o dielo 11/2017
"Rekonštrukcia cestnej priekopy pri multifunkčnom ihrisku - Stožok"
Stiahnuť 28.06.2017
348 2017/000317 COOP JEDNOTA Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné námestie 22
Krupina
Darovacia zmluva Rozprávkový les 2017 Stiahnuť 70€ 29.06.2017
349
2017/000330 VERÓNY OaS s.r.o
Osloboditeľov 933
Krupina
Zmluva o dielo Stiahnuť 04.07.2017
350 01/2017/18 LESY SR, š.p.
Námestie SNP č.8 
Banská Bystrica
Dohoda č. 01/2017/18 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR Stiahnuť 20 000€ 13.07.2017
351
116/POD-46/17
SAŽP
Banská Bystrica
Dotácia na rekonštrukciu cestnej priekopy
Stiahnuť 5 000,00
24.07.2017
352 441/2017 MMVH s.r.o. Mandátna zmluva - Stavebný dozor pre stavbu - "Poľné cesty - pozemkové úpravy"  Stiahnuť 5 160,00 26.07.2017
353 2017/000365 KOLIBA Trade s.r.o
Krivec 3057
962 05 Hriňová
Zmluva o reklame, propagácii a spolupráci Stiahnuť 10.08.2017
354 2017/000380 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva Stiahnuť 21.08.2017
355
UD-01/2017
Ekoplán,s.r.o. Bratislava
Spracovanie ÚPD
Stiahnuť 16 000,00
30.08.2017
356
394/2017
Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
Spracovanie ÚPD
Stiahnuť 4 150,00
30.08.2017
357
Z-D-2017-001014-00
 SSE-Distribúcia, a.s.
Dohoda o spolupráci - miestny rozhlas
Stiahnuť 30.08.2017
358
Z-D-2017-001013-00
SSE- Distribúcia, a.s.
Zmluva o výpožičke podperných bodov
Stiahnuť 30.08.2017
359
170804
EU PROFI,s.r.o.
Oprava miestnej komunikácie
Stiahnuť 200,00
14.09.2017
360
11-4-11484
Union poisťovňa, a.s.
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
Stiahnuť 113,39
27.10.2017
361
171003
EU PROFI, s.r.o.
Zmluva o dielo
Stiahnuť 250,00
23.10.2017
362.
583/2017
Ľubomír Schlosár
Kúpa hnuteľných vecí pre dom smútku
Stiahnuť 400,00
14.11.2017
363
600/2017
VERÓNY OaS s.r.o.

Zmluva o dielo- Rekonštrukcia kultúrneho domu

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Dodatok č. 3

Stiahnuť


SKM_C25822062715241.pdf

SKM_C25822062715250.pdf

SKM_C25822062715260.pdf

148 764,34

1.12.2017

13.09.2019

08.02.2022

06.04.2022

364
043BB050012
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dodatok č.1 K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Stiahnuť 04.12.2017
365
603/2017
Sľúka Štefan
Zmluva o dielo
Stiahnuť 04.12.2017
366
MSD-Stožok-80
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní sllužieb
Stiahnuť
Stiahnuť
360,00
4.12.2017
367
660/2017
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Dodatok k zmluve

StiahnuťStiahnuť

SKM_C25822010410000.pdf

20.12.2017
368
IROP-Z-302011K064-122-15
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluva o poskytnutí nanávratného finančného príspevku Stiahnuť 
Stiahnuť
130 415,42
08.01.2018
369
21/2018
Milan Vajs
Nájomná zmluva
Stiahnuť 5,00
08.01.2018
370
26/2018
Ing. Štefan Kováč, Marian Černecký
Nájomná zmluva
Stiahnuť 5,00
08.01.2018
371
15 064/01
Marius Pedersen
Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu
Stiahnuť 30.01.2018
372
7
Marius Pedersen
Dodatok č.7 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
Stiahnuť 30.01.2018
373
15 064/21
Marius Pedersen
Príloha 1 k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi
Stiahnuť 30.01.2018
374
69/2018
Union poisťovňa a.s.
Dodatok č.3 k poistnej zmluve číslo: 11-4-11484
Stiahnuť 914,64
01.02.2018
375
94/2018
ICTUS CONSULTING s.r.o.
Mandátna zmluva
Stiahnuť 16.02.2018
376
SKP18/02/063
KOMENSKY, s.r.o.
Poskytovanie používateľských aplikačných programov
Stiahnuť 9,00
13.02.2018
377
180202
EU PROFI, s.r.o.
Zmluva o dielo
Stiahnuť 16.02.2018
378
137/2018
Slavia Production Systems a.s.
Zmluva o poskytnutí daru
Stiahnuť 500,00
05.03.2018
379
152/2018
V-COR s.r.o.
Mandátna zmluva
Stiahnuť 600,00
27.03.2018
380
072BB130041
Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
StiahnuťStiahnuť 77 521,18
27.03.2018
381
967/2018
obstaraj.to, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní Stiahnuť 05.04.2018
382
2018/A6594-1
osobnyudaj.sk,s.r.o.
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Stiahnuť 42,00
09.04.2018
383
988/2018
WILLING a.s.
Zmluva o poskytnutí daru
Stiahnuť 100
16.04.2018
384
1007/2018
NATUR-PACK, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Stiahnuť

Stiahnuť

Stiahnuť

00206BA3AA34210531145113.pdf

SKM_C25822101814490.pdf

19.04.2018
385
232/CC/18
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere
Stiahnuť
Stiahnuť
77 521,18
19.04.2018
386
1030/2018
VERÓNY OaS  s.r.o.
Zmluva o reklame
Stiahnuť 300,00
02.05.2018
387
1031/2018
Aleš Kamrla
Zmluva o dielo
Stiahnuť 25/m2 EUR
02.05.2018
388
1038/2018
RENOVIA, s.r.o.
Zmluva o reklame
Stiahnuť 200,00
07.05.2018
389
č. 0731827/00CRZ SLOVNAFT, a.s. Darovacia zmluva Stiahnuť 1000,00
14.05.2018
390
180501 EU PROFI, s.r.o. Zmluva o dielo Stiahnuť 200,00
16.05.2018
391
1051/2018
PK Doprastav, a.s.
Zmluva o reklame
Stiahnuť 200,00
18.05.2018
392
1064/2018
AKCENT NOVA s.r.o.
Zmluva o reklame
Stiahnuť 25.05.2018
393
1066/2018 Ing. Jana Straková – FLOREA Design    Zmluva o dielo „Revitalizácia kultúrneho domu v obci Stožok – SADOVÉ ÚPRAVY“
Stiahnuť 6 517,02 29.05.2018
394
1096/2018
Dúhová škola
Nájomná zmluva
Stiahnuť 17,00
07.06.2018
395
1118/2018
SOZA
Hromadná licenčná zmluva
Stiahnuť 160,80
18.06.2018
396
233/CC/18
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere
Stiahnuť    Stiahnuť     
Stiahnuť

230 000,00
29.06.2018
15.2.2019
397
180603
Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
Zmluva o dielo
Stiahnuť 250,00
29.06.2018
398
1140/2018
Povalač Patrik, Vinarčík Dušan
Nájomná zmluva
Stiahnuť 29.06.2018
399
1142/2018

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby
Zmluva o poskytnutí dotácie 
Stiahnuť 8 560,00
02.07.2018
400
148 676
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Stiahnuť 1 400,00
09.07.2018
401
225/2018ODDF
Banskobystrický smosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na r.2018
Stiahnuť 1 000,00
09.07.2018
402
1166/2018
Občianske združenie PPS - pre život
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
Stiahnuť 300,00
17.07.2018
403
1167/2018
A.M.F STAV s.r.o.                                                                    Zmluva o dielo  Stiahnuť 77 855,82
18.07.2018
404
1168/2018
A.M.F STAV s.r.o.                 Zmluva o dielo
Stiahnuť 173 850,00
18.07.2018
405
128020 08U01
Environmentálny fond
Zmluva o poskytnutí podpory
Stiahnuť 200 000,00
19.07.2018
406
ES - 01/2018
CITYPLAN, s.r.o. Zmluva o dielo
StiahnuťStiahnuť 1 000,00
23.07.2018
407
2018/00076
VERÓNY OaS s.r.o. Zmluva o dielo
Stiahnuť
 Stiahnuť
131 034,41
30.07.2018
25.09.2018
408
118/POD-604/18
Slovenská agentúra životného prostredia
ZMLUVA
Stiahnuť 5 000,00
21.08.2018
409
1237/2018
Tradestone Slovakia s.r.o.                     Zmluva o dielo Stiahnuť 105 706,81 24.08.2018
410
1238/2018
Ing. Cibulová Daniela
Zmluva o auditordskej činnosti
Stiahnuť 600,00
28.08.2018
411
1239/2018
MADE spol. s r. o.                     Zmluva o spracúvaní osobných údajov Stiahnuť 03.09.2018
412
1293/2018
Marius Pedersen
Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu
Stiahnuť 12.09.2018
413
1404/2018
ENERCOM s.r.o.
 „Šport pre všetky vekové skupiny – Obec Stožok – detské ihrisko“ Stiahnuť 9807,12
16.10.2018
414
1457/2018
Úrad vlády SR
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
Stiahnuť 8 000,00
28.11.2018
415
1466/2018
SLOVAKIA ENERGY
Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Stiahnuť 06.12.2018
416
1476/2018
SLOVAKIA ENERGY
Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu
Stiahnuť 14.12.2018
417
1506/2018
Milan Ťavoda Nájomná  zmluva Stiahnuť 08.01.2019
418
1507/2018
Ing. Štefan Kováč Nájomná zmluva
Stiahnuť 08.01.2019
419
57/2019
Marius Pedersen a.s.
Dodatok
Stiahnuť 25.01.2019
420
339/2019-33
Univerzita Mateja Bela 
Zmluva o pedagogickej praxi
Stiahnuť 28.01.2019
421
47/CC/19
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
123 894,65
31.01.2019
422
1312041R40001
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Stiahnuť 31.01.2019
423
68/2019
Marius Pedersen
Dodatok č. 9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu + dodatok č. 10
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
05.02.2019
09.03.2020
424
93/2019
Michal Budinský Autorská zmluva Stiahnuť 22.02.2019
425
190204
EU PROFI, s.r.o.
ZMLUVA O DIELO
Stiahnuť 350,00
12.3.2019
426
974/2019
A.M.F STAV s.r.o.
Zmlva o poskytnutí daru
Stiahnuť 200,00
18.03.2019
427
975/2019
WILLIING a.s.
Zmluva o poskytnutí daru
Stiahnuť 100,00
18.03.2019
428
979/2019
COOP Jednota Krupina, 
spotrebné družstvo
DAROVACIA ZMLUVA
Stiahnuť 70,00
20.03.2019
429
1002/2019
PK Metrostav a.s.
Zmluva o reklame
Stiahnuť 200,00
28.03.2019
430
1003/2019
BAPO DETVA s.r.o.
Zmluva o poskytnutí daru
Stiahnuť 50,00
29.03.2019
431
1017/2019
MAJA PRODUCTION s.r.o.
Zmluva o dielo
Stiahnuť 1 150,00
1.4.2019
432
93/2019
Almáši Ivan
Zmluva o zriadení vecného bremena
Stiahnuť 5.4.2019
433
1041/2019
Slavia Production Systems a.s.
Zmluva o poskytntí daru
Stiahnuť 600,00
11.04.2019
434
1047/2019
Media-Servis s.r.o.
Optický Internet
Stiahnuť 12.04.2019
435
1056/2019
DTnet Detva s.r.o.
Zmluva o poskytnutí daru
Stiahnuť 50,00
16.04.2019
436
190307
EU PROFI, s.r.o.
ZMLUVA O DIELO
Stiahnuť 550,00
29.04.2019
437
1089
Ing. Pavel Peschl
ZMLUVA O VEREJNEJ PRODUKCII
Stiahnuť 1199,40
29.04.2019
438
1091/2019
ENVIROPOL SK  s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Stiahnuť

SKM_C25822030915370.pdf

2.5.2019
439
149 516
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
ZMLUVA o pskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Stiahnuť 1400,00
3.5.2019
440
544/2019/ODDRF
Banskobystrický samosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019
Stiahnuť 1 400,00
16.05.2019
441
1136/2019
RENOVIA, s.r.o.
ZMLUVA O REKLAME
Stiahnuť 150,00
17.05.2019
442
1137/2019
VERÓNY OaS s.r.o.
ZMLUVA O REKLAME
Stiahnuť 300,00
17.05.2019
443
1138/2019
SOZA
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
Stiahnuť 20.05.2019
444
481190076
REGIONPRESS,s.r.o.
ZMLUVA O INZERCII
Stiahnuť 165,00
25.05.2019
445
1151/2019
TOMS-SK s.r.o.
Zmluva o poskytnutí  daru
Stiahnuť 200,00
25.05.2019
446
VP/19/01901/001
SOZA
Hromadná licenčná zmluva
Stiahnuť 80,40
25.05.2019
447
VP/19/01901/002
SOZA
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
Stiahnuť 80,40
27.05.2019
448
0748264/00CRZ
SLOVNAFT,  a.s.
DAROVACIA ZMLUVA
Stiahnuť 11 000,00
10.06.2019
449
1211/2019
Občianske združenie PPS
Dohoda o poskytnutí finančného
príspevku
Stiahnuť 200,00
26.06.2019
450
č.134610 08U01
Environmentálny fond
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Stiahnuť 181 446,00
26.06.2019
451
1213/2019
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Stiahnuť 26.06.2019
452
8/2019
Mesto Nová Baňa
Vystúpenie Divadelného ochotníckeho súboru Stožkár
Stiahnuť 340,00
11.07.2019
453
1254/2019
V-COR s.r.o.
Zmluva o dielo
Stiahnuť 111 322,50
11.7.2019
454
1270/2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení veceného bremena
Stiahnuť 07.08.2019
455
20190801 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO Zmluva o dielo Stiahnuť 450,00
07.08.2019
456
1368/2019
Malček Jaroslav
Zmluva o  výpožičke
Stiahnuť 23.09.2019
457
1369/2019
Malček Jaroslav
Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť 23.09.2019
458
06/2019
REMONTA, spol. s r. o.      Zmluva o dielo Stiahnuť 3 990,00
23.09.2019
459 140232 08U02 Environmentálny fond Materská škola - rekonštrukcia a dostavba objektu Stiahnuť 99 600,00 23.09.2019
460
IROP-Z-302011K064-122-15
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
Stiahnuť 
Stiahnuť
130 415,42
30.09.2019
461
1395/2019
Zahrajme sa s.r.o.
Zmluva o dielo
Stiahnuť 9 182,40
07.10.2019
462
1403/2019
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
Stiahnuť 30,00
10.10.2019
463
19/33/010/81
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Dohoda
Stiahnuť 15.11.2019
464
1472/2019
Úrad vlády Slovenskej republiky
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Stiahnuť 8 300,00
18.11.2019
465
1493/2019
Brantner Eko s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
Stiahnuť 05.12.2019
466 1526/2019 Pavol Sľúka Zmluva - zimná údržba ciest Stiahnuť 05.12.2019
467
87/2020
GPM VOZ, s.r.o.
ZMLUVA O OBCHODNÝCH A DODACÍCH PODMIENKACH
Stiahnuť 22.01.2020
468
97/2020
Marius Pedersen a.s. 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť

31.01.2020
469
119/2020
Národné environmentálne centrum n.o.
Memorandum o spolupráci
Stiahnuť 11.02.2020
470
200203
EU PROFI, s.r.o. Zmluva o dielo Stiahnuť 450,00
11.02.2020
471
A/2008/723-66
Ministerstvo vnútra SR
Dodatok č. 3
Stiahnuť 27.02.2020
472
SZ/2020/5
TRIONYX
Zmluva o poskytovaní služieb
Stiahnuť 170,00
18.03.2020
473
2020
ZAVLAHY , s.r.o. 
Výstavba zavlažovacieho systému
výstavba zavlažovacieho sytému 13276,80
2.4.2020
474
1420 673
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
Stiahnuť 1 400,00
03.04.2020
475
200401
EU PROFI, s.r.o. Zmluva o dielo Stiahnuť 450,00
14.04.2020
476
1073/2020
Slovenský futbalový zväz
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu
Stiahnuť 10 000,00
20.04.2020
477
1198/2020
Orange  Slovensko, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Stiahnuť 9,00
08.06.2020
478
1203/2020
Jakub Slemenský ZMLUVA O DIELO BOZP Stiahnuť 240,00
10.06.2020

479

1236/2020

NetSpace s.r.o

LICENČNÁ ZMLUVA

Stiahnuť

Stiahnuť

Stiahnuť

Stiahnuť

15 000
22.06.2020
480
20200601
Ing. Martina Babicová
PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
ZMLUVA O DIELO
Stiahnuť 300,00
22.06.2020
481 Z31107ABN3
1240/2020
MDaV SR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zmluva o poskytnutí NFP
Wifi pre Teba
Stiahnuť 14 250,00 22.06.2020
482
1250/2020
Mgr. Marianna Purdeková
Zmluva o poskytovaní služieb
Stiahnuť 250,00
30.06.2020
483
1307/2020
NetSpace s.r.o.
Wifi systém obce v rámci projektu
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
14 958,00
29.07.2020
484
2202520E
TV 25 s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Stiahnuť 07.08.2020
485
2202520D
TV 25 s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Stiahnuť 07.08.2020
486
21210001
Media-Servis s.r.o.
Dodatok "C" k Zmluve 
Stiahnuť 07.08.2020
487 1/2020 Obecný športový klub Stožok Dotácia z rozpočtu obce na prev. náklady klubu Stiahnuť 8 800,00 21.09.2020
488 2/2020 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť  Stožok Dotácia z rozpočtu obce  Stiahnuť 3 320,00 21.09.2020
489
1442/2020
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva
Stiahnuť 105,06
12.10.2020
490
1443/2020
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej
Stiahnuť 27 662,00
12.10.2020
492 č. SDA50015703
č. 121337
č. SDA50015640
č. SDA50014019
Slovakia Energy s.r.o.
Bratislava
Dodatky k zmluvám o odbere el. a plynu Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
18.11.2020
493
ZV/02/2020
MASLEN s.r.o.
ZMLUVA O DIELO
Stiahnuť 14 785,55
19.11.2020
494
20201101
Ing.Martina Babicová
PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
ZMLUVA O DIELO
Stiahnuť 550,00
09.12.2020
495 1593/2020 Pavol Sľúka  Zimná údržba miestnych komunikácií Stiahnuť 14.12.2020
496 1610/2020 Štatistický úrad SR 
Bratislava
Zmluva o výpožičke koncového zariadenia a SIM karty na výkon sčítania obyvateľstva
Stiahnuť


15.12.2020


497.
1620/2020
Zahrajme sa s.r.o.
Zmluva o dielo
Stiahnuť 8 334,00
30.12.2020
498.
57/2021
RC & T Detva, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM)
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3
Dodatok č. 4
Dodatok č. 5
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť
21.01.2021
499
15 064/01
Marius Pedersen
Dodatok k zmluve o pokytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č. zm. 15 064/01
Dodatok k zmluve + ceny za zneškodnenie odpadov 01.02.2021
500. 1610/2020 Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Stiahnuť 15.03.2021

501.

33/2021

Občianske združenie 

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

ZMLUVA o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

00206BA3AA34210514091619.pdf

   30,00

26.04.2021

502.

1421 365

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

00206BA3AA34210512103737.pdf

1 400,00

12.05.2021

503.

1203/2021

adsupra s.r.o.

Zluva o poskytovaní služieb

00206BA3AA34210524104526.pdf

20,00

10.05.2021

504.

1211/2021

JD ROZHLASY s.r.o.

Zmluva o dielo

00206BA3AA34210527081638.pdf

13 015,27

26.05.2021

505.

VP/21/01901/001

SOZA

Hromadná licenčná zmluva- Rozprávkový les 2021

LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_21_01901_001.pdf

26.05.2021

506.

1223/2021

Bohumeľ  Štefan

Kúpna zmluva

Obec Stožok - KZ (Bohumel).doc

198,00

26.05.2021

507.

1224/2021

BAPO DETVA s.r.o.

Zmluva o poskytnutí daru

00206BA3AA34210531151625.pdf

50,00

31.05.2021

508.

1225/2021

Remonta, spol. s.r.o.

Zmluva o poskytnutí daru

00206BA3AA34210531151648.pdf

150,00

31.05.2021

509.

1226/2021

WILLING a.s.

Zmluva o poskytnutí daru

00206BA3AA34210601101348.pdf

100,00

01.06.2021

510.

1229/2021

Ľubomír Popálený

Zmluva o poskytnutí daru

00206BA3AA34210602121159.pdf

300,00

02.06.2021

511.

1230/2021

A.M.F STAV s.r.o.

Zmluva o poskytnutí daru

00206BA3AA34210602140104.pdf

100,00

02.06.2021

512.

1250/2021

COOP Jednota Krupina,s.d.

DAROVACIA ZMLUVA

00206BA3AA34210614125219.pdf

70,00

10.06.2021

513.

1254/2021

TENDERnet  s.r.o.

LICENČNÁ ZMLUVA

00206BA3AA34210615143636.pdf

00206BA3AA34210615143711.pdf dodatokč.1

265,00

15.06.2021

514.

VP/21/01901/002

SOZA

Hromadná licenčná zmluva- Letné kino

LicencnaZmluva-Navrh_podujatie_c_VP-21-01901-002.pdf

17.06.2021

515.

1282/2021

Kovomp s.r.o.

Zmluva o poskytnutí daru

00206BA3AA34210623095730.pdf

50,00

23.06.2021

516.

1042/2021/ODDDO

Banskobystrický samosprávny kraj

Dotácia "Osvetlenie pri bytovkách"

00206BA3AA34210623095615.pdf

1 021,00

23.06.2021

517.

1286/2021

VERÓNY OaS s.r.o.

Zmlúva o reklame

00206BA3AA34210624081030.pdf

200,00

24.06.2021

518.

KRHZ-BB-VO-177-013/2021

SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

00206BA3AA34210630085220.pdf

22.06.2021

519.

20/33/010/68

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Dohoda § 10

00206BA3AA34210712113208.pdf

24.11.2020

520

20/33/054/163

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Dohoda § 54 "Praxou k zamestnaniu 2"

00206BA3AA34210712113339.pdf

28.09.2020

521.

1324/2021

Slovenská sporiteľňa a.s.

Zmluva o Platobnej karte

00206BA3AA34210714155000.pdf

SLSP_VOP_POP_Sadzobnik_pasivne_produkty_aktualizacia_k_01062021-1.pdf

14.07.2021

522.

2021/1

OŠK Stožok

Dotácia z rozpočtu obce 

00206BA3AA34210714161916.pdf

14.07.2021


523.

1386/2021

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

00206BA3AA34210809074010.pdf

40,00

05.08.2021

524.

1388/2021

Ďurišová Anna


ZMLUVA

o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva

Ďurišová.pdf

11.08.2021

525.

1424/2021

Slavia Production Systems a.s.

Zmluva o poskytnutí daru

00206BA3AA34210902122419.pdf

500,00

31.08.2021

526.

DODATOK č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1679/2013

MADE spol. s.r.o.

URBIS

00206BA3AA34210902122408.pdf

31.08.2021

527.

1486/2021

Ľudmila Bohumeľová

Marián Černecký

Slavomíra Hedvigy Cyrusová

Zmluva o zriadení vecného bremena - dažďová kanalizácia 

00206BA3AA34211007144941.pdf

31.08.2021

528.

2021/2

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stožok

Dotácia z rozpočtu obce 

SKM_C25821101312540.pdf

3320,00

21.09.2021

529.

1498/2021

Milan Strieborný

Zmluva o dielo

SKM_C25821101408110.pdf

8 672,00

13.10.2021

530.

1512/2021

Marián Černecký a Mária Černecká

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Černecký.pdf

870,00

19.10.2021

531.

1514/2021

Ondrej Ďuriš a Anna Ďurišová

Kúpna zmluva

Duršovci.pdf

260,00

20.10.2021

532.

1517/2021

KOVOMP s.r.o.

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C25821102012310.pdf

100,00

20.10.2021

533.

1533/2021

SSE Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

SKM_C25821102615230.pdf

26.10.2021

534.

1532/2021

SSE Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva o združenej dodávke plynu

SKM_C25821102615220.pdf

26.10.2021

535.

1551/2021

NetSpace s.r.o.

Detva

Dodanie bezdrôtových  príst. bodov na ver. priestranstvách - Wifi pre Teba

Príloha č. 2 Zmluva.pdf

Technický list AP.pdf

Test_splnenia_TP_Wifi pre Teba_v.3-1.pdf

Podrobny popis AP.pdf

SKM_C25821111510370.pdf

14 958,00

02.11.2021

536.

1563/2021

Peter Rapčák

Kúpna zmluva

Rapčák 1.pdf

195,00

02.11.2021

537

1619/2021

NEDELKA .r.o.

Vysprávky 

Zmluva o dielo - vysprávky.pdf

Vysprávky - Dodatok.pdf

4 376,48

2 021,47

22.11. 2021

22.11.2021

538

Z312081BGZ201

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Podpora opatrovateľskej služby II v obci Stožok 

zmluva opatrovateľky II..pdf

55 420,00

01.12.2021

539

1652/2021

SLOVNAFT, a.s.

Darovacia zmluva

SKM_C25821122910550.pdf

SKM_C25821122910560.pdf

SKM_C25821122910570.pdf

1 000,00

540.

1656/2021

p. Nôtová, p. Výbošťoková, p. Hakeľová

Kúpna zmluva

Obec Stožok - kúpa (Nôtová, Výbošťoková, Hakelová)

30.12.2021

541.

79/2022

Marius Pedersen, a. s.

Dodatok č. 11 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

Obec Stožok dodatok VOK 2022.pdf

Obec Stožok dodatok TZ 2022.pdf

27.01.2022

542.

309070Y388

Pôdohospodárska platobná agentúra

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

SKM_C25822012810400.pdf

39 900,00

28.01.2022

543.

22/33/054/7

ÚPSVaR

Zvolen

Absolventská prax - v rámci NP "Chyť sa svojej šance

SKM_C25822013113180.pdf

26.01.2022

544.

BB1616

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Zamestnávateľská zmluva - III. pilier

poistenie - zmluva.pdf

01.02.2022

545.

111/2022

Packeta Slovakia s.r.o.

ZMLUVA PRE UMIESTNENIE Z- BOXU

SKM_C25822020916040.pdf

09.02.2022

546.

ZS - 01/2022

EKO-PLAN, s.r.o.

Zmluva o dielo

SKM_C25822021011280.pdf

9 370,00

10.02.2022

547.

1114/2022

Stredoslovenská distribučná, a.s.

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

SKM_C25822032317000.pdf

23.03.2022

548.

1139/2022

ICTUS CONSULTING s.r.o.

Mandátna zmluva

SKM_C25822032910260.pdf

3 600,00

23.03.2022

549.

1160/2022

Obec Vígľaš

ZLUVA o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

SKM_C25822041913150.pdf

06.04.2022

550.

1161/2022

Súkromné centrum voľného času Quo vadis

ZMLUVA o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

SKM_C25822041913020.pdf

13.04.2022

551.

1220/2022

Ing. Mária Melichová

Kúpna zmluva

KZ - Melichová.doc

130,00

28.04.2022

552.

1230/2022

Slavia Production Systems a.s.

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C25822042909140.pdf

200,00

29.04.2022

553.

1244/2022


PK Metrostav a.s.

Žilina

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C25822050513040.pdf

300,00

05.05.2022

554.

1422 597

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Doprovoľnej požiarnej ochrany SR

SKM_C25822050913120.pdf

1 400,00

09.05.2022

555.

1268/2022

Spojená škola - Obchodná akadémia Detva

ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

SKM_C25822051310460.pdf

13.05.2022

556.

1281/2022

VERÓNY OaS s.r.o.

Zmluva o reklame

SKM_C25822052008330.pdf

200,00

19.05.2022

557.

1075/2022

Banskobystrický samosprávny kraj

Zmluva č. 1075/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

SKM_C25822052611010.pdf

4 300,00

26.5.2022

558.

1307/2022

Michal Machala

ZMLUVA O REKLAME

SKM_C25822053007380.pdf

50,00

27.05.2022

559.

VP/22/01901/001

SOZA

Hromadná licenčná zmluva na kult. akcie 

SKM_C25822053108510.pdf

27.05.2022

560.

SZ/STOZOK/2022/1

Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

SKM_C25822060811040.pdf

635,33

06.06.2022

561.

1354/2022

Obec Vígľaš

ZMLUVA O ODSTÚPENÍ  ÚZEMIA A MAJETKOVOPRÁVNOM VYSPORIADANÍ OBCI VÍGĽAŠ A STOŽOK

SKM_C25822062311290.pdf

22.06.2022

562.

1367/2022

COOP Jednota Krupina, s.d.

DAROVACIA ZMLUVA

SKM_C25822062909310.pdf

70,00

27.06.2022

563.

00320293/000/2022

INISOFT s.r.o.

Softvér a servisná podpra- odpady 

Smlouva_2022_SK_26922.pdf

Smlouva_ceny_podpora_software_priloha_3_SK_26922.pdf

118,80

30.06.2022

564.

1/2022                                                    

Dušan Chlebničan

Prenájom kultúrneho domu

NZ 12022.pdf

160,00

01.07.2022

565.

ND 89/2022

KRONOSPAN, s.r.o.

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

SKM_C25822071211280.pdf

12.07.2022

566.

0821563/00CRZ

Slovnaft, a.s.

Darovacia zmluva - Rozprávkový les 2022

SKM_C25822072810020.pdf

1 000,00

28.07.2022

567.

2/2022

Mgr. Amadea Šáteková

Prenájom kultúrneho domu

Nájomná zmluva satekova.pdf

130,00

28.07.2022


568.

1075/2022

Mesto Zvolen

Dotácia CVČ Domino

SKM_C25822080810160.pdf


60,00

08.08..2022

569.

1/2022/DZO

OŠK Stožok

Dotácia pre Obecný športový klub Stožok

Zmluva o poskytnutí dotácie2022.pdf

7 800,00

10.08.2022

570.

1459/2022

Ing. Martina Kukučková

 ZAR-KON

MANDÁTNA ZMLUVA o poskytnutí služby

SKM_C25822081011400.pdf

2 300,00

09.08.2022

571.

VP/22/01901/002

SOZA

Hromadná licenčná zmluva - letné kino 

LicencnaZmluva-Navrh_podujatie_c_VP-22-01901-002.pdf

12.08.2022

572.

1470/2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2022

SKM_C25822081510250.pdf

6 975,00

13.08.2022

573.

3/2022

Anna Ďurišová

Prenájom kultúrneho domu

Nájomná zmluva durisova.pdf

100,00

19.08.2022

574.

4/2022

Ing. Adriána Bamburová

Prenájom kultúrneho domu

Nájomná zmluva bamburová.pdf

30,00

25.08.2022

575.

4600066087-ZoP

Stredoslovenská distribučná, a.s.

ZMLUVA O PRIPOJENÍ DO DISTRIBUĆNEJ SÚSTAVY

SKM_C25822090910270.pdf

09.09.2022

576.

1536/2022

3W Slovakia, s.r.o.

LICENČNÁ ZMLUVA

SKM_C25822091612150.pdf

60,00

16.09.2022

577.

1542/2022

STREDOSLOVENSKá ENERGETIKA, a.s.

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY

SKM_C25822091914070.pdf

2,35

19.09.2022

578.

1550/2022

Klimová Jana

Prenájom kultúrneho domu

Nájomná zmluva klimová .pdf

70,00

20.09.2022

579.

1548/2022

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stožok

Poskytnutie dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie2022fara.pdf

3 320,00

04.10.2022

580.

1606/2022

Ondrej Čierny - Nákladná doprava

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C25822101711310.pdf

300,00

17.10.2022

581.

1620/2022

Jarmila Malčeková

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o dodávke vody_malcekova.pdf

21.10.2022

582.

1621/2022

Ing. Slavomíra Jamrichová

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o dodávke vody_jamrichová.pdf

21.10.2022

583.

6/2022

Monika Povalačová

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluvapovalačová.pdf

50,00

07.11.2022

584.

22/33/010/55

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

DOHODA

SKM_C25822111512080.pdf

14.11.2022

585.

1706/2022

C m c, spol. s.r.o.

Kúpna zmluva

SKM_C25822112113590.pdf

1 275,00

21.11.2022

586.

7/2022

Matúšková Michaela

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Matúšková.pdf

200,00

21.11.2022

587.

1707/2022

FIRED s.r.o.

ZMLUVA

o uzatvorení  budúcej kúpnej zmluvy

Obec Stožok - ZoBZ FIRED2.pdf

1,00

22.11.2022

588.

1708/2022

ZUŠ Stožok

Zmluva o nájme KD

Zmluva o najmeelokované2.pdf

24.11.2022

589.

1715/2022

Pavol Sľúka

Zimná a letná údržba ciest

Zmluva zimná úrdžba ciest2022.pdf

24.11.2022

590.

8/2022

Ján Ďalog

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Ďalog.pdf

100,00


01.12.2022

591.

9/2022

Róbert Babič

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Babič – .pdf

100,00

02.12.2022

592.

KRHZ-BB-VO-407-084/2022

Slovenská republika, zastúpená MV SR

Darovacia zmluva - protipovodňový vozík - súprava 

SKM_C25822120616110.pdf

07.12.2012

593.

1743/2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Prevod výpočtovej techniky DCOM

SKM_C25822121210000.pdf

13.12.2022

594.

48/2023

SEP, a.s.

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C25823011610550.pdf

2 000,00

16.01.2023

595.

VP/23/01901/001

SOZA 

Bratislava

Popl. - licencia plesy 

LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP2301901001.pdf

26.01.2023

596.

72/2023

Marius Pedersen, a.s.

Dodatok č. 12 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení jej neskorších dodatkov zo dňa 28.12.2005

Dodatok  Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom č. zmuvy 15 064/01

SKM_C250i23013112240.pdf

SKM_C250i23013112251.pdf


597.

10/2023

Figurová Andrea

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Figurová.pdf

40,00

07.02.2023

598.

95/2023

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva_o_BU_Komunal_4348_Zverejnenie_VOP_POP_SP.pdf

08.02.2023

599.

96/2023

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Zmluva o Balíkovom účte - školská jedáleň

Zmluva o BU_šk.jedáleň_9693_03022023.pdf

08.02.2023

600.

97/2023

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Zmluva o Balíkovom účte -  bytové hospodárstvo

Zmluva o BU_byt.hosp_3362_03022023.pdf

08.02.2023

601.

25/2023

DNPP s.r.o.

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby + Dodatok č. 1

SKM_C250i23021409120.pdf

SKM_C250i24042309150.pdf

250,00

13.02.2023

602.

131202223

Ekofond SPP, n.o.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 131202223

SKM_C250i23022314170.pdf

3 000,00

23.02.2023

603.

11/2023

Mária Laššáková

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Laššáková.pdf

100,00

28.02.2023

604.

12/2023

Monika Vilhanová

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Vilhanová.pdf

50,00

15.03.2023

605.

13/2023

Milan Vajs

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Vajs .pdf

30,00


15.03.2023

606.

1135/2023

Marius Pedersen, a. s.

Dodatok č. 13

k Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení jej neskorších dodatkov zo dňa 28.12.2005, uzatvorenej podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Obec Stožok dodatok TZ 032023.pdf

607.

1136/2023

Ondrej Čierny Nákladná doprava

Zmluva o reklame

SKM_C250i23032913180.pdf

100,00

29.03.2023

608.

1158/2023

Slávia Production Systems a.s.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

SKM_C250i23041113260.pdf

200,00

11.04.2023

609.

14/2023

Luptáková Katarína

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Luptáková.pdf

100,00

14.04.2023

610.

15/2023

Malatinec Jozef

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Malatinec.pdf

100,00

28.04.2023

611

1202/2023

Natur-Pack

Bratislava

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalo

SKM_C250i23050214420.pdf

02.05.2023


612.

1211/2023

VERÓNY OaS s.r.o.

ZMLUVA O REKLAME

SKM_C250i23050908550.pdf

100,00

09.05.2023

613.

1212/2023

SPOJENÁ ŠKOLA Obchodná akadémia 

ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

SKM_C250i23050909040.pdf

09.05.2023

614.

1423 625

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

SKM_C250i23051007000.pdf

1 400,00

10.05.2023

615.

16/2023

Spodniaková Emília

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Spodniaková.pdf

100,00

12.05.2023

616.

1227/2023

PK Metrostav a.s.

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C250i23051514240.pdf

200,00

15.05.2023

617.

1237/2023

BITUNOVA spol. sr.o.

ZMLUVA O DIELO


Dodatok č.1

SKM_C250i23052206040.pdf

SKM_C250i23080409470.pdf

18 280,18


25 992,47

22.05.2023


04.08.2023

618.

17/2023

Katarína Klimová

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Klimová Katarína.pdf

50,00

22.05.2023

619.

18/2023

Purdeková Mária

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Mária Purdeková.pdf

100,00

26.05.2023

620.

230201

EU PROFI, s.r.o.

MANDÁTNA ZMLUVA č. 230501

SKM_C250i23052908390.pdf

1 150,00

29.05.2023

621.

1258/2023

Michal Machala

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C250i23060112150.pdf

100,00

01.06.2023

622

VP/23/01901/002

SOZA

Hromadná licenčná zmluva - Guľášmajster 2023

LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP2301901002.pdf

06.06.2023


623

VP/23/01901/003

SOZA

Hromadná licenčná zmluva - Rozprávkový les 2023

LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP2301901003.pdf

06.06.2023

624.

1270/2023

Melicherčík Marián

Kúpna zmluva

Melicherčík.pdf

75,00

06.06.2023

625.

1278/2023

PPS GROUP a.s.

Darovacia zmluva

SKM_C250i23061209470.pdf

250,00

12.06.2023

626.

1279/2023

PPS GROUP a.s.

Darovacia zmluva

SKM_C250i23061209471.pdf

250,00

12.06.2023

627.

1302/2023

COOP Jednota Krupina, s.d.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH PREDMETOV

SKM_C250i23062107350.pdf

70,00

21.06.2023

628.

19/2023

Erika Paulenková

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Erika Paulenková.pdf

20,00

26.06.2023

629.

ZO/2018A6594-1

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochranej osobných údajov

SKM_C250i23062608100.pdf

48,00

27.06.2023

630.

1303/2023

Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Stožok

Režijné náklady Jednoty dôchodcov

Zmluva o poskytnutí dotácie2023dôchodci1.pdf

1 000,00


27.06.2023

631.

475/2023/ODDDO

BBSK

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023

SKM_C250i23062608300.pdf

1 000,00

27.06.2023

632.

107/2023

DUO PROjekt, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb

SKM_C250i23062708050.pdf

3 600,00

26.06.2023

633.

49/2023

BBSK

Kúpna zmluva

kupna zmluva BBSK.pdf

1,00

27.06.2023

634.

0831718/00CRZ

SLOVNAFT, a.s.

DAROVACIA ZMLUVA

SKM_C250i23070313090.pdf

1 000,00

03.07.2023

635.

1359/2023

Verony OaS, s.r.o.

Zmluva o reklame - Rozprávkový les

SKM_C250i23071010160.pdf

300,00

11.07.2023


636.

1304/2023

Obecný športový klub Stožok

Dotácia z rozpočtu obce - Prevádzkové náklady športového klubu

Zmluva o poskytnutí dotácie2023.pdf

7 800,00

11.07.2023


637.

CEZ-Z-D-2023-001126-00

Stredoslovenská distribučná , a.s.

Zmluva o zriadení vecného bremena - "13695 - Stožok- Za škôlkou-Rozšírenie NNK"

SKM_C250i23071806360.pdf

0

19.07.2023

638.

20/2023

Katarína Melichová

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Melichová.pdf

50,00

19.07.2023

639.

21/2023

Anna Oláhová

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Oláhová.pdf

200,00

28.07.2023

640.

22/2023

Iveta Ľuptáková

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Luptákova336.pdf

70,00

08.08.2023

641.

VP/23/1901/004

SOZA

Bratislava

Hromadná licenčná zmluva - letné kino

LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP2301901004.pdf

08.08.2023

642.

2023

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

"Podpora  pomáhajúcich  profesií 3"

SKM_C250i23082409550.pdf

24.08.2023

643.

23/2023

Luptáková Elvíra

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Luptákova Elvíra.pdf

30,00

11.09.2023

644.

1498/2023

MI&JA Servis s.r.o.

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO

SKM_C250i23091112140.pdf

11.09.2023

645.

24/2023

Vrana Rastislav

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Vrana Rastislav.pdf

160,00

18.09.2023

646.

25/2023

Petrincová Ľubica

Nájomná zmluva -  MKS

Nájomná zmluva Petrincová Ľubica.pdf

80,00

04.10.2023

647.

26/2023

Báťková Alena

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Baťková Alena.pdf

20,00

04.10.2023

648.

1548/2023


Rimskokatolícka cirkev, farnosť Stožok

Dotácia - Prevádzkové náklady farnosti Stožok

SKM_C250i23100607220.pdf

3 320,00

07.10.2023


649.

1555/2023

Slavia Production Systems a.s.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI_výročie Stožok.pdf

250,00

06.10.2023

650.

1556/2023

PK Metrostav a.s.

Zmluva o poskytnutí daru

Zmluva o poskytnutí daru - Obec Stožok,250. výročie.pdf

300,00

06.10.2023

651.

27/2023

Sľúka Peter

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Sľúka Peter.pdf

100,00

09.10.2023

652.

29/2023

Chamulová Beáta

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Chamulová.pdf

90,00

16.10.2023

653.

č.RA-SNCA/20203869

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ

SKM_C250i23111213150.pdf

10.11.2023

654.

30/2023

Petrinec Jozef

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Petrinec.pdf

20,00

14.11.2023

655.

31/2023

Kamensky Ján, Ing.

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Kamenský.pdf

60,00

27.11.2023

656.

1681/2023

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podpora opatrovateľskej služby     NP TOS

SKM_C250i23112808310.pdf

28.11.2023

657.

1727/2023

Ing. Daniela Cibulová,

audítor

Dodatok k Zmluve o audítorskej činnosti

SKM_C250i23121813020.pdf

1 440,00 

18.12.2023

658.

32/2024

Kopernický Dušan

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Kopernický.pdf

100,00

02.01.2024

659.

19 822/51

Marius Pedersen,a.s.

ZMLUVA o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva TZ Stožok.pdf

04.01.2024

660.

33/2024

Weiss Jozef

Nájomná zmluva - MKS

Weiss.pdf

100,00

15.01.2024

661.

15 064/21

Marius Pedersen,a.s.

Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

 č. 15 064/21

SKM_C250i24012214430.pdf

22.01.2024

662.

15 064/01

Marius Pedersen, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení, č. zmluvy 15 064/01

Obec Stožok dodatok KO 2024_priloha.pdf

31.01.2024

663.

04/2024

Marius Pedersen, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb číslo 04/2024

Zmluva o poskytovaní služieb obec Stožok.pdf

Príloha č.1 Cenník.pdf

Príloha č.2(Zmluvy) – Zoznam subdodávateľov.pdf

05.02.2024

664.

č. VP/24/01901/002

SOZA

Hromadná licenčná zmluva - plesy

LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_24_01901_002.pdf

08.02.2024

665.

34/2024

Čipčala Peter

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Čipčala.pdf

100,00

19.02.2024

666.

1099/2024

KOVOMP s.r.o.

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C250i24022615210.pdf

500,00

26.02.2024

667.

1101/2024

Jana Slovák

MANDÁTNA ZMLUVA

SKM_C250i24022809480.pdf

790,00

28.02.2024

668.

1117/2024

Marius Pedersen, a.s. 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

SKM_C250i24030109490.pdf

01.03.2024

669.

1157/2024

NATUR-PACK, a.s.

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

SKM_C250i24032010590.pdf

20.03.2024

670.

35/2024

Anna Výbošťoková

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Výbošťoková (2).pdf

100,00

23.03.2024

671.

1424 590

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov  DPO SR

SKM_C250i24032511410.pdf

1 400,00

25.03.2024

672.

1175/2024

PPS GROUP a.s.

Darovacia zmluva

SKM_C250i24032514050.pdf

500,00

25.03.2024

673.

1176/2024

PPS GROUP a.s.

Darovacia zmluva

SKM_C250i24032514051.pdf

400,00

25.03.2024

674.

1177/2024

PPS GROUP a.a.

Darovacia zmluva

SKM_C250i24032514060.pdf

600,00

25.03.2024

675.

15 064/21

Marius Pedersenm, a.s.

Dohoda o ukončení zmluvy o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

SKM_C250i24032807270.pdf

28.03.2024

676.

36/2024

Katarína Melichová

Nájomná zmluva - MKS

Melichová - nájomná zmluva.pdf

100,00

20.04.2024

677.

2024/BB/071

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Banská Bystrica

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu

SKM_C250i24042411450.pdf

22 457,76

25.04.2024

678.

1298/2024

COOP Jednota Krrupina, s.d.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH PREDMETOV

SKM_C250i24042507360.pdf

100,00

25.04.2024

679.

37/2024

Fekiač Jozef

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Fekiač.pdf

100,00

26.04.2024

680.

1311/2024

Slovak Parcel Services s.r.o.

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

SKM_C250i24042914010.pdf

1,00

30.04.2024

681.

38/2024

Katarína Melichová

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Melichová (2).pdf

30,00

10.05.2024

682.

1330/2024

ClimaCore s.r.o.

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C250i24051007420.pdf

10.05.2024

683.

1334/2024

Michal Machala

Zmluva o poskytnutí daru

SKM_C250i24051308450.pdf

300,00

13.05.2024

684.

VP/24/01901/003

SOZA Bratislava 

Hromadná licenčná zmluva- akcie obce 

LicencnaZmluva-Navrh_podujatie_c_VP-24-01901-003.pdf

25.05.2024

685.

39/2024

Šichtová Valéria

Nájomná zmluva - MKS

Nájomná zmluva Sichtova.pdf

50,00

27.05.2024

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.