História obce

Obec Stožok sa rozprestiera na úpätí vrchov Poľany s nadmorskou výškou 1458 m a Javoria s nadmorskou výškou 1041 m v rázovitom kraji Podpoľania, vzdialenej 5 km od okresného mesta Detva.

Počiatky osídlenia obce siahajú do roku 1773. Pôvodné laznícke osídlenie vystriedala kompaktná obec. Stožok sa rozprestiera na celkovej výmere 895 ha so značne členitým chotárom prepojeným miestnymi komunikáciami. Počas II. svetovej vojny bola obec centrom ťažkých bojov. Neznámym padlým vojakom boli ako symbol vďaky postavené pamätníky v časti Petrovci a Mravcovci.

Kultúrnou dominantou je kostol sv. Rodiny, ktorý bol postavený v r. 2002. Významnou kultúrnou pamiatkou obce je tiež Zvonička, ktorá bola postavená v r. 1863 a renovovaná v roku 1993. Pri tejto príležitosti sa v mesiaci august koná procesia spojená so svätou omšou. 

Obec Stožok sa nachádza v nadmorskej výške 406 m n. morom a je priam predurčená ako vychodiskový bod atraktívnych turistických výletov po vyznačených turistických chodníkoch a cykloturistických trasách v smere Javorie - Poľana. Stožok poznajú aj milovníci prírody vďaka poľovníckemu revíru a neďalekej prírodnej rezervácii Pstruša.


Budovanie cesty I. triedy (fotografia z roku 1932)

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZUŠ

Stiahnuť Výberové konanie - podmienky 

17. júl 2019

Školstvo Základná umelecká škola

Obec Stožok zriadila od 01.09.2014 Základnú umeleckú školu Stožok

30. september 2018

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2018 zapísaných 25 detí.  Riaditeľ MŠ: Mgr. Zuzana...

15. september 2018

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017