OZNAM - verejná splašková kanalizácia a centrálna čistiareň odpadových vôd 
Úradná tabuľa
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Úradná tabuľa OZNAM - verejná splašková kanalizácia a centrálna čistiareň odpadových vôd 
  2. júl 2020 09:58

OZNAM - verejná splašková kanalizácia a centrálna čistiareň odpadových vôd 

V obci Stožok máme verejnú splaškovú kanalizáciu a centrálnu čistiareň odpadových vôd .

Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.

Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať odpadové vody, ktoré by mohli obsahovať:

 • látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej siete a miestneho obyvateľstva a ani látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, napr. chemikálie, rozpúšťadlá, umelé hnojivá;

 • látky narušujúce materiály stokovej siete a objektov v kanalizácii, tuhé odpady, tvrdnúce látky ako napr. stavebný materiál, sadra, tvrdnúce lepidlá, peny;

 • látky spôsobujúce prevádzkové problémy prietoku v potrubiach a správnej funkcie podtlakových ventilov, napr.:

 • rôzne sypké materiály,

 • ropné materiály a tuky,

 • chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky,

 • predmety z dreva, drôty, plechy,

 • stavebný odpad,

 • plastové a gumové produkty,

 • textilné produkty (napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny,

 • odpady zo záhrad, pokosená tráva, lístie a pod.,

 • komunálny odpad, papier,

 • zvyšky jedál, kosti a pod.,

 • dámske hygienické vložky, jednorazové detské plienky, použité kondómy,

 • zvieracie fekálie, hnojovka, močovka,

 • cigaretové ohorky.

Nedodržanie disciplíny pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie má za následok najmä upchávanie a problém na čistiarni odpadových vôd. Na odstraňovanie porúch na verejnej kanalizácii a čistiarni odpadových vôd musí obec vynakladať finančné prostriedky čo sa môže prejaviť na cene stočného. Vo vlastnom záujme je potrebné sa správať zodpovedne a do verejnej kanalizácie uvedené látky nevypúšťať.


Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2020 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015