Informácia k nástupu do ZŠ Vígľaš
Archív
Ste tu: Domovská stránka Obecný úrad Archív Informácia k nástupu do ZŠ Vígľaš
  25. august 2020 07:05

Informácia k nástupu do ZŠ Vígľaš

Vážení rodičia, milí žiaci,

riaditeľstvo Základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021, ktoré každoročne organizujeme na školskom dvore, sa vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19 a v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR z 18.8.2020 neuskutoční.

Žiaci nastúpia do školy 02.09.2020. Do budovy školy žiaci vstupujú po triedach podľa rozpisu, v rúškach od 7.40 do 8.00 hod. (Rozpis nástupu žiakov po triedach bude zverejnený od piatku, 28.8.2020) Do budovy školy žiaci vstupujú bez doprovodu zákonných zástupcov s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorých môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca. Pri vstupe do budovy školy všetci prechádzajú ranným filtrom, pričom odovzdajú triednemu učiteľovi vyplnené prehlásenia zákonných zástupcov a riadia sa pokynmi službukonajúceho pedagóga.

Žiadame všetkých rodičov o dôsledné vyplnenie tlačív zverejnených na webovej stránke našej školy, ktoré dieťa musí odovzdať ráno 02.09.2020 pri vstupe do budovy školy, alebo pri prvom nástupe žiaka do školy.Upozorňujeme rodičov, že bez týchto vyhlásení nebude môcť dieťa nastúpiť do školy.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si uvedené tlačivá, môžu si ich vyzdvihnúť od 24.8.2020 na sekretariáte Základnej školy vo Vígľaši, prípadne na obecných úradoch v mieste bydliska žiaka.

Vyhľadávanie

Oznamy

Školstvo Základná umelecká škola

Základná umelecká škola, Stožok  má k 15.09.2021...

21. október 2019

Školstvo Materská škola Stožok

Materská škola Stožok má k 15.09.2021 zapísaných 45 detí.  Riaditeľ MŠ: Bc. Ivona...

21. október 2019

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2017

Mesiac máj je na Slovensku známi mnohými ľudovými tradíciami či pranostikami ako sú...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2016

Pri zakladaní nášho divadla a nacvičovaní prvej hry nikomu ani vo sne na um neprišlo, že...

29. september 2017

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 2/2015

Človek sa ani nenazdá a rok s rokom sa každú chvíľu stretá. Mám pocit, že čím som...

26. november 2015