Rozpočet obce

Rozpočet obce - všeobecné informácie

Základom  finančného hospodárenia  obce Stožok je  rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu  a hospodárenie s finančnými prostriedkami obce v zmysle schváleného rozpočtu obce sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami obce Stožok.

Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať zmenou rozpočtu obce. O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. V rozsahu určeným zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce.


Rozpočet 2014

14. september 2014

Rozpočet 2013

28. september 2013

Rozpočet 2012

28. september 2012

Rozpočet 2011

28. september 2011
  • 1
  • 2

Vyhľadávanie

Oznamy

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2015

Dovoľte mi, aby som Vás v novom roku 2015 pozdravila. Pozdravujem Vás v mene svojom i v...

5. máj 2015

Obecný časopis Troška zo Stožka č.3/2014

Letná sezóna sa skončila a jeseň sa už prejavuje čoraz výraznejšie. Nočné teploty...

7. november 2014

Obecný časopis Troška zo Stožka č.2/2014

Milí čitatelia, spolu s vôňou jari, s kvitnúcimi záhradami, pučiacimi stromami...

27. máj 2014

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 1/2014

Opäť prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme...

27. február 2014

Obecný časopis Troška zo Stožka č. 3/2013

Milí čitatelia, leto sa skvie v plnej kráse, príroda nám ukazu-je svoje poklady, deti sú...

3. september 2013