Úradná tabuľa

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Stiahnuť Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie – predchádzanie vzniku BRKO

1. august 2018

OZNAM

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že na stavbe  " 10471- Stožok- Hraškovci- zahustenie TS Hraškovci "...

3. júl 2018

Publicita projektov

Názov projektu : Rekonštrukcia chodníkov Stožok Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej...

20. jún 2018

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu: ,,10700-Stožok-Pod Chvojnom-zah.TS, rozš. NNK a rek. NNS,...

19. jún 2018

Vyhlásenie času zvýšeneho nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeneho nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov ZVOLEN, DETVA a KRUPINA...

15. jún 2018

Rozprávkový les

Pozývame malých aj veľkých na cestu Rozprávkový lesom dňa 30.6. 2018. Štart o 10:30 hod u Plžikov,  vstupné 5 Eur za dieťa. 

4. jún 2018

Tradičná chuť podpoľanie

Stiahnuť - 

25. máj 2018

Vyhľadávanie