Úradná tabuľa

OZNAM

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie...

12. marec 2020

Zatvorenie MŠ Stožok

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich MŠ Stožok, že v dňoch 12.3. - 27. 3. 2020 bude prevádzka MŠ v Stožku, prerušená. 

12. marec 2020

Prerušenie vyučovania v ZUŠ Stožok

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na...

12. marec 2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytzových domoch...

30. január 2020

Vyhľadávanie