Úradná tabuľa

Naši seniori

Naši seniori sú vysoko rizikovou skupinou, ktorú máme záujem chrániť,  preto kvôli  dlhodobo pretrvávajúcej nepriaznivej situácii (COVID-19) sme pre občanov nad 62 rokov...

2. apríl 2021

Veľká noc

1. apríl 2021

Stavebný úrad

Upozorňujeme občanov, že Stavebný úrad bude dňa 1.4.2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. 

31. marec 2021

OZNAM

Obecné  zastupiteľstvo  Stožok   schvaľuje zámer na  prevod vlastníctva majetku  obce , a to pozemkov, -  KNC - par.č. 2275/2, ostatná plocha o výmere 167 m2 a KNC par. č. 2275/3,...

29. marec 2021

OZNÁMENIE Stredoslovenská distribučná, a.s.

Oznamujeme Vám, že v našej obci bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach  distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. prerušená...

23. marec 2021

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ Stiahnuť

17. marec 2021

Zápis do 1. ročník

Váţení rodičia predškolákov, oznamujeme Vám, ţe na webovej stránke našej školy (v sekcii o škole, v časti dokumenty) máte od dnešného dňa k dispozícii elektronickú prihlášku k zápisu dieťaťa do 1....

17. marec 2021