Úradná tabuľa

OZNAM !!!

Obec Stožok, oznamuje občanom, že zahajuje v rámci prípravných prác,               podľa zákona č. 50/1976 Zb., § 19 b, obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie. Žiadame...

13. február 2017

Vyhľadávanie