Úradná tabuľa

Cyklistický chodník v obci Stožok

Stiahnuť

19. február 2018

Reklamná stavba

21. november 2017

Cyklistický chodník v obci Stožok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania a žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol o...

20. november 2017

Územný plán

Stiahnuť Stiahnuť

16. november 2017

Územný plán obce Stožok

2. november 2017

OZNAM - Územného plánu

11. september 2017

Vyhľadávanie